[1]
Pereña, F. 2007. Fenomenologia i poesia lírica: una aproximació fenomenològica al poeta Màrius Torres. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 17 (Feb. 2007), 193–200.