[1]
Roviró Alemany, I. 2006. Sartre, Cent anys. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 16 (Jan. 2006), 87–115.