[1]
Sarrate, C. 2006. En memòria del professor Fortuny. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 16 (Jan. 2006), 221–225.