[1]
Pedragosa, P. 2004. Homenatge a Gadamer : Art i hermenèutica. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 14 (Jan. 2004), 71–81.