[1]
Caner-Liese, R. 2004. Trencament i continuïtat : el lloc de l’Hermenèutica literària. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 14 (Jan. 2004), 61–69.