[1]
Pereña, F. 2004. Hans-Georg Gadamer (1900-2002), "In memoriam". Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 14 (Jan. 2004), 59–60.