[1]
Garcia-Duran Bayona, X. 2004. El Cos a "L’être et le néant" de J.-P. Sartre. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 14 (Jan. 2004), 31–41.