[1]
Estrada i Herrero, D. 2002. La lectura filosòfica de l’obra d’art. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 11 (Jun. 2002), 9–17.