[1]
Llorca i Arimany, A. 2004. De l’Eidètica Pràctica a l’Hermenèutica en el pensament de Paul Ricoeur. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 10 (Jan. 2004), 164–174.