[1]
Satué i Sillué, M. 2004. Tot recordant el Dr. Francesc Gomà. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 10 (Jan. 2004), 183–184.