[1]
Sans Pinillos, A. 2020. Arguments en contra de la vigència de la inferència a la millor explicació viable des d’una perspectiva eco-cognitiva de l’abducció. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 30-31 (Dec. 2020), 177–186.