[1]
Llorens i Garcia, Òscar 2020. Deu ontologies per a la física quàntica. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 30-31 (Dec. 2020), 145–158.