[1]
Arquer, M., Cuscó, J., Lorente, M., Montserrat, J. and Torres, B. 2018. Programa del IV CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 28-29 (Apr. 2018), 365–374.