[1]
Inglada, D., Leira, O. and Villar, M. 2018. Milestone Project. Neurociència i creativitat. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 28-29 (Apr. 2018), 321–332.