[1]
Amengual Bunyola, G.A. 2018. La política lingüística abans de la política lingüística: el multilingüisme monolingüe en el pensament de Ramon Llull. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 28-29 (Apr. 2018), 203–216.