[1]
Arquer, M., Cuscó, J., Montserrat, J. and Torres, B. 2018. Nota introductòria. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 28-29 (Apr. 2018), 7–8.