[1]
Lavilla de Lera, J. 2017. <i>Fedre</i>: dramatis persona. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 27 (Jan. 2017), 169–192.