[1]
Pascual Martín, Àngel 2017. Una estranya aparició. La qüestió inicial i l’inici de la qüestió socràtica al <i>Protàgoras</i> de Plató. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 27 (Jan. 2017), 131–152.