[1]
Embree, L. 2017. Es pot aprendre a fer fenomenologia?. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 27 (Jan. 2017), 61–128.