[1]
García-Carpintero, M. 2017. Relatar l’esdevingut com a invenció. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 27 (Jan. 2017), 7–28.