[1]
Arquer Cortés, M. 2016. Filosofia en l’amistat: Els estudis platònics de Jacob Klein a la correspondència amb Leo Strauss. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 26 (Feb. 2016), 153–172.