[1]
Martínez Fernández, J. 2015. Hi ha una sola lògica? Pluralisme o monisme. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 25 (Jan. 2015), 105–115.