[1]
Bech, J.M. 2015. Passat, present i futur del «camp» filosòfic català. Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. 25 (Jan. 2015), 7–15.