HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Quant al lloc web

L’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) és una iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans oberta a la comunitat científica dels territoris de cultura catalana encarada a facilitar la producció i difusió de revistes científiques, o d’alta divulgació científica, en format digital i accés obert. L’HCC utilitza l’aplicació Open Journal System, un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de revistes.

Tot i que es tracta d’un programari pensat per a l’edició de revistes, hi ha publicacions que només l’usen per a la publicació i difusió dels seus continguts, és a dir, com a dipòsit digital. En aquest aspecte, el sistema disposa d’un potent cercador que permet la cerca dins els camps bibliogràfics i també dins el text sencer dels articles, amb l’ús de paraules clau i operadors booleans.

Actualment, l’HCC conté una quarantena de revistes amb més de vint mil articles d’accés obert.

Revistes

Quant a aquest sistema de publicació