HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Núm. 32 (1983)

Sumari

Editorial

A cavall del seny i de la rauxa PDF
Redacció Revista 4
L'Everest de l'excursionisme català PDF
Redacció Revista 5

Articles

Agenda i crònica: IBM fabrica el seu primer ordinador a València. Físics i historiadors a Sant Feliu de Guíxols PDF
Redacció Revista 6-15
Tot esperant el cometa PDF
Josep Chabàs 16-23
L'home neuronal PDF
Antoni Lloret i Orriols 24-29
Criptografia i seguretat de dades PDF
Llorenç Huguet, Clemente Rodríguez 30-35
Per una integració de les medicines tradicional xinesa i occidental PDF
Miquel Masgrau i Bartis 36-45
Entrevista amb E.W. Dijkstra, sobre programació PDF
Redacció Revista 46-51
La màquina del temps: Els catalans i Edison: la llum elèctrica PDF
Thomas F. Glick 52-53
Document: Estic viu gràcies a una màquina PDF
Xavier Raventós 54-57
Lectures: La teoria de la biogeografia insular PDF
Redacció Revista, Joan-Antoni Alcober 58-64

De bat a bat

De bat a bat PDF
Redacció Revista -