HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Vol. 38 (2016)

Sumari

Articles

Variació intralingüística en la categorització i l'etiquetatge de les parts del cos en català: una reflexió metodològica Text complet
Carla Ferrerós Pagès 7-31
La Pronunciació de llatinismes i d'italianismes en el Diccionari ortogràfic i de pronúncia Text complet
David Paloma, Mònica Montserrat 33-54
Estudis de pragmàtica i anàlisi del discurs sobre la llengua catalana: un repàs de l'etapa 1997-2012 Text complet
Lluís Payrató 55-88
Els Pronoms febles del rossellonès: formes superficials i formes subjacents Text complet
Gemma Gómez Duran 89-109
Les Rondalles sobre els mesos de gener, febrer, març i abril a la tradició catalana Text complet
Caterina Valriu Llinàs 111-127
Al Voltant dels Exempla per sermons (Ms. 61 de la Biblioteca Universitària de Barcelona). Primer acostament [1/2] Text complet
Josep-A. Ysern i Lagarda 129-166
La Legenda aurea com a font del teatre hagiogràfic català de tècnica medieval: un tast comparatiu Text complet
Hèctor Càmara i Sempere 167-184
El Programa cultural de Josep Miquel Guàrdia i el projecte d'estudi de Joan Estelrich Text complet
Sílvia Coll-Vinent 185-212
El Teatre de Baltasar Porcel i la censura franquista Text complet
Francesc Foguet i Boreu 213-237
Literatura comparada i imagologia en la Primera Guerra Mundial: Fernand Baldensperger i Jean-Marie Carré Text complet
Antoni Martí Monterde 239-265

Miscel·lània

Refranys dels pobles dels Països Catalans Text complet
Víctor Pàmies i Riudor 269-274
Noms de plantes, una font d'estudis lingüístics Text complet
Joan Veny i Clar 275-281
La Nomenclatura botànica i els noms catalans de les plantes. Reflexions a propòsit d'un recull de fitònims Text complet
Josep Vigo i Bonada 283-294
El Model lingüístic educatiu a Catalunya. Crònica glotopolítica d'una involució Text complet
Miquel Àngel Pradilla Cardona 295-310
Actualité du few: réflexions critiques sur la lemmatisation et proposition d'un index stratificationnel Text complet
Jean-Pierre Chambon, Alexandra Messalti 311-320
L'Isola di chios e l'influsso lessicale genovese in Grecia: una sintesi Text complet
Fiorenzo Toso 321-332
El Projecte del Centre d'Investigacions Onomàstiques Adriàtiques de la Universitat de Zadar Text complet
Nicola Vuletic 333-338
Sobre el multilingüisme en la literatura catalana. A propòsit del llibre d'Albert Rossich i Jordi Cornellà Text complet
Enric Gallén 339-345
El Libro conplido en Cataluña Text complet
Gerold Hilty 347-355
La Nova edició de les obres de Ramon Llull (1990-2014): balanç d'una experiència innovadora en l'edició de textos Text complet
Joan Santanach i Suñol, Albert Soler Llopart 357-361
L'Accés als autors catalans antics i altres qüestions: traduccions i actualitzacions de l'Editorial Barcino Text complet
Joan Santanach i Suñol 363-370
Com Eiximenis tradueix i interpreta "segons que em serà vejares que sia pus profitós als lligents". Teoria i pràctica d'una metodologia dubtosa Text complet
Curt J. Wittlin 371-382
Miquel S. Oliver, entre el 150è aniversari del naixement i l'edició de les seves obres completes Text complet
Damià Pons i Pons 383-387
Geografia literària: un projecte per a cartografiar i divulgar la literatura dels Països Catalans Text complet
Josep Camps i Arbós 389-397

Recensions

Agost, Rosa / Gimeno, Lluís (ed.) (2014): Homenatge a Germà Colón. Labor omnia improbus vincit. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 329 p. Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 401-403
Aguiló, Marià (2014): Cartes sobre el Renaixement. Materials, a cura de Margalida Tomàs. Lleida: Punctum (El Vuit-cents, 10), 336 p. Text complet
Josep Massot i Muntaner 404-406
Alberni, Anna / Badia, Lola / Cifuentes, Lluís / Fiodora, Alexander (ed.) (2012): El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització. Barcelona: PAM, 404 p. Text complet
Antònia Carré 406-408
Andrés Díaz, Ramón de (2013): Gramática comparada de las lenguas ibéricas. Gijón: Editorial Trea, 822 p. Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 408-411
Anonimo. Curial e Guelfa. Introduzione a cura di Antoni Ferrando. Traduzione e note di Cesáreo Calvo. Ana Giordano (ed.). Roma: Aracne, 2014. 640 p. Text complet
Anna Maria Compagna 411-414
Atlant linguistic dl ladin dolomitich y di dialec vejins, 2a pert. Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 2a parte [...] Text complet
Gabriele Iannàccaro 415-423
Beltran i Cavaller, Joan S. (2014): Les preposicions per i per a. Recapitulem i afegim-hi alguna cosa més. Lleida: Pagès. Text complet
Neus Nogué Serrano 423-425
Beltran, Vicenç / Marínez, Tomàs / Capdevila, Irene (ed.)(2014): 800 anys després de Muret. Els trobadors i les relacions catalanooccitanes. Barcelona: Publicadions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 272 p. Text complet
Meritxell Simó i Torres 425-428
Binimelis, Joan (2014): Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles. Edició a cura de Juli Moll i Gómez de la Tía. València: Publicacions de la Universitat de València: Institut Cartogràfic de Catalunya, 359 p. de text + CII d'índex + CD (p. 484-917) Text complet
Vicenç M. Rosselló i Verger 428-432
Cabré, M. Teresa / Domènech, Ona / Estopà, Rosa (ed.) (2014): Mots nous en català. Una panoràmica geolectal=New words in Catalan. A diatopic view. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Text complet
Francesc Xavier Fargas Valero 432-436
Casanova, Emili / Aparicio Guadas, Pep (2014): Camins, terres i paraules. II Jornades sobre els altres parlars valencians de base castellano-aragonesa. Énguera, 2013. Énguera; València: Denes, 556 p. Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 436-438
Casanova, Emili / Payà, Emili (2014): Topònims entre dos llengües. L'exonímia, una manifestació de la globalitat. València: Denes Editorial, 186 p. Text complet
Xavier Terrado Pablo 438-441
Col·lecció Scripta, 5 vols. Universitat de Barcelona; Ministerio de Ciencia e Innovación; Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Text complet
Jaume Corbera i Pou 441-442
Colón Domènech, Germà (2014): Origen i història del lèxic català. Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 82), 302 p. Text complet
Joan Anton Rabella i Ribas 442-443
Conca Martínez, Maria / Guia Marín, Josep (2014): La fraseologia. Principis, mètode i aplicacions. Alzira: Edicions Bromera, p. 213. Text complet
Károly Morvay 444-450
Diémoz, Federica / Aquino-Weber, Dorothée (ed.) avec la collaboration de Laure Grüner et Aurélie Reusser-Elzingre (2014): "Toujours langue varie..." Mélanges de linguistique historique du français et de dialectologie galloromane offerts à M. le Professeur Andres Kristol par ses collègues et anciens élèves. Ginebra: Droz (Recueil de travaux publiés par la Faculté des Lettres et Sciences humaines, 59). X + 381 p. Text complet
Maria Reina Bastardas i Rufat 450-452
Domingo, Josep M. / Llovera, Anna (ed.) (2013): De realisme: aproximacions i testimonis. Lleida: Punctum, 423 p. Text complet
Isabel Crespí 452-457
Fábián, Zsuzsanna / Szijj, Ildikó / Szilágyi, Imre / Déri, Balázs (2014): GPS 60º. Köszöntó kötet Giampaolo Salvi 60. születésnapjára. Studi di linguistica neolatina per i 60 anni di Giampaolo Salvi. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet / Università Eötvös loránd, Facoltà di Lettere, Dipartimentoo di Romanistica, 232 p. Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 457-459
Fullana Puigserver, Pere / Dols Salas, Nicolau (2013): Antoni M. Alcover i la Seu de Mallorca. Palma: Publicacions Catedral de Mallorca (Col·lecció Seu de Mallorca, 5), 261 p. Text complet
Maria Pilar Perea i Sabater 460-461
Greub, Yan / Thibault, André (ed.) (2014): Dialectologie et étymologie galloromanes. Mélanges en l'honneur de l'éméritat de Jean-Paul Chauveau. Estrasburg: Éditions de Linguistique et de Philologie (Bibliothèque de Linguistique Romane, 12), XXIX + 415 p. Text complet
Maria Reina Bastardas i Rufat 462-464
Lectures dela anys cinquanta. II Simposi de literatura comparada catalana i espanyola. A cura d'Enric Gallén i José Francisco Ruiz Casanova. Lleida: Punctum, 2013. 189 p. Text complet
Carles Morell 465-468
López Meirama, Belén / Álvarez de la Granja, María (2014): Léxico dispoñible do galego. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Anexo 71 de Verba. Anuario Galego de Filoloxía), 199 p. Text complet
Xosé Afonso Álvarez Pérez 468-471
Martí i Castell, Joan (2014): Aportacions a l'estudi de la filologia i la lingüística catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 272 p. Text complet
Josep Moran i Ocerinjauregui 472-473
Martínez Pérez, Antonia (2013): La transformación de la lírica francesa medieval. Granada: Publicaciones de la Universidad de Granada, 246 p. Text complet
Meritxell Simó i Torres 473-474
Maspons i Labrós, Francesc de Sales (2014): Lo rondallaire. Tercera sèrie. Cuentos populars catalans. Edició a cura d'Albert Mestres. Valls: Cossetània, 333 p. Text complet
Carme Oriol Carazo 475-476
Ossenkop, Christina (2013): Spanisch-portugiesischer Sprachkontakt in der Extremadura am Beispiel der Gemeinden Cedillo, Valencia de Alcántara und La Codosera [Español y portugués en contacto. Estudio de la situación lingüística en los términos extremeños de Cedillo, Valencia de Alcántara y La Codosera]. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verlag, XVI + 630 p. Text complet
Juan M. Carrasco González 476-479
Panyella i Ferreres, Ramon (2013): Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l'activisme patriòtic. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 544 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana) Text complet
Margalida Tomàs 480-483
Pérez Barcala, Gerardo (2013): A tradución do Liber de medicina equorum de Giordano Rufo. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 712 p. Text complet
Ilaria Rizzo 483-486
Polanco Roig, Lluís B. (ed.) (2012): The Liber elegantiarium by Joan Esteve. A Catalan-Latin Dictionary at the crossroads of fifteenth-century European culture. Turnhout: Brepols Publishers, CCXII + 439 p. [Corpus Christianorum Continuatio mediaevalis Series in 4.ºV]. Text complet
Mariàngela Vilallonga i Vives 486-489
Pujol, Josep M. (2013): Això era i no era. Obra folklòrica de Josep M. Pujol. Ed. a cura de Carme Oriol i Emili Samper. Tarragona: Publicacions de la URV, 414 p. Pujol, Josep M. (2013): Three Selected papers on Catalan Folklore Edited by Carme Oriol & Emili Samper. Tarragona: Publicacions de la URV, 69 p. Text complet
Josep Temporal Oleart 489-493
Ramis, Josep Miquel (2014): Autotraducció. De la teoria a la pràctica. Vic: Eumo, 173 p. Text complet
Josep Marco 493-497
Resconi, Stefano (2014): Il canzoniere trobadorico U. Fonti, canone, stratigrafia linguistica. Firenze: Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini (Corpus des troubadours, 4: Études, 3), 386 p. Text complet
Simone Marcenaro 498-500
Simó, Meritxell (2012): Jaume Massó i Torrents: la cançó provençal en la literatura catalana cent anys després. Florència: SISMEL Edizioni del Galluzzo (Corpus de troubadours, 3; Études, 2), xli + 263 p. Text complet
Miriam Cabré 501-505
Soler, Albel (2013): El Corsari Jaume de Vilaragut i la donzella Carmesina. El cavaller que inspirà el "Tirant lo Blanc". València: Institució Alfons el Magnànim; Diputació de València (Estudis Universitaris, 133), 2 vols, 981 p. Text complet
Mateu Rodrigo Lizondo 505-509
Sousa, Xulio / Negro Romero, Marta / Álvarez, Rosario (ed.)(2014): Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 283 p. Text complet
Ramón de Andrés Díaz 509-514
Twomy, Lesly K. (2013): The Fabric of Mairan Devotion in Isabel de Villena's Vita Christi. Woodbridge: Tamesis, 295 p. Text complet
Albert Guillem Hauf i Valls 515-522
Venier, Federica (2012): Le corrente di Humboldt. Una letura di La lingua franca di Hugo Schuchardt. Roma: Carocci editore, 192 p. Text complet
Narcís Igésias 522-525
Llibres rebuts Text complet
Estudis romànics. Consell de Redacció 527-528

Crònica

L'Any Patxot (2014) Text complet
Salvador Rebés Molina 529-531
Algunes reflexions sobre l'Any Vinyoli Text complet
Jordi Llavina 531-532
"Carles Salvador i Gimeno. Escriptor de l'any 2015" Text complet
Andreu Beltran Zaragozà 533-534
XXXIII Xornaes Internacionales d'Estudiu (Uviéu, 4, 5 y 6 de noviembre 2014) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 534-535
XXXVI Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 8 de mayo de 2015) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 535
Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana de Branu (UABRA) (Cangas del Narcea, 3 al 14 de agosto de 2015) Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 536-537
Homenaje al profesor y académico Miguel Ramos Corrada Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 536-537
Elecciones a la Vicepresidencia de la Academia de la Lingua Asturiana Text complet
Pilar Fidalgo Pravia 537
Algunas publicaciones de la Academia de la Lingua Asturiana (2014-2015) Text complet
537
1714: El català a la Universitat. El Tricentenari i el vintè aniversari de la Xarxa Vives d'Universitats des de la perspectiva de la llengua Text complet
Lídia Pons i Griera 537-538
Presentació de Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (2 d'octubre de 2014) Text complet
F. Xavier Fargas Valero 538-540
Jornada "Alart i la lexicografia catalana" (10 d'octubre de 2014) Text complet
Ares Cucurell 540-541
Homenatge a Francesc Vallverdú i Canes (15 d'octubre de 2014) Text complet
Albert Jané i Riera 541-544
Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Móra la Nova (Ribera d'Ebre) (17 i 18 d'octubre de 2014) Text complet
Miquel Àngel Pradilla i Cardona 544
Un Simposi sobre el centenari de la Mancomunitat de Catalunya (23, 24 i 25 d'octubre de 2014) Text complet
Josep Massot i Muntaner 544-545
"Frontera i Poesia". Tercera trobada iberoromànica. 27 d'octubre de 2014 (UB) Text complet
Joan Fontana i Tous 545-546
Congrés "Manuel Menéndez y l'Asturies occidental mediu sieglu depués" (28 i 29 d'octubre de 2014) Text complet
Ramon d' Andrés 546-547
X Trobada del Grup d'Estudis Etnopoètics "Etnopoètica: arxius i materials inèdits" (Banyoles, 7 i 8 de novembre de 2014) Text complet
Emili Samper Prunera 547-548
"III Jornada sobre edició de textos literaris catalans" (IEC, 28 de novembre de 2014) Text complet
Xavier Luna-Batlle 548-549
L'Alguer al Born. Documentals, música i debats sobre la comunitat catalanoparlant de Sardenya (18 i 19 de desembre de 2014) Text complet
Marcel A. Farinelli 549-551
Conferència: "Lo Pichot Talamus de Montpelhièr: de l'escritura manuscricha al format electronic" per Gilda Caiti-Russo i Hervé Lieutard (28 de gener de 2015) Text complet
Michel Camprubí 551-552
Acte d'homenatge al Dr. Antoni Badia i Margarit a la Universitat de les Illes Balears (18 de febrer de 2015) Text complet
Miquel Gomila 552-553
Sessió en memòria de Modest Prats i Domingo a l'IEC (24 de març de 2015) Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 553
3es Jornades sobre diversitat i polítiques lingüístiques (Universitat de Barcelona, 8 i 9 d'abril de 2015) Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 554-555
Homenatge a Carles Miralles (22 d'abril de 2015) Text complet
Montserrat Jufresa Muñoz 555-556
II Col·loqui "Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l'any" (Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia, 18, 19 i 20 de maig de 2015) Text complet
Matteo Rivoira 556-559
Eugeni d'Ors, llums i ombres (28 de maig de 2015) Text complet
Àlex Broch 559-560
"Com en dius?" Noms de jocs d'infants a la plaça Vicenç Martorell (28 de maig de 2015) Text complet
Gerard Muixí i Tejado 560-561
Josep Maria Benet i Jornet, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de l'any 2013 Text complet
Gemma Boada i Pérez 561-562
Raimon, Premi d'Honer de les Lletres Catalanes de l'any 2014 Text complet
Gemma Boada i Pérez 562-564
Joan Veny i Clar, 47è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (Barcelona, Palau de la Música Catalana, 8 de juny de 2015) i homenatge a Campos (Mallorca, 10 d'agost de 2015) Text complet
José Enrique Gargallo i Gil 564
Acte de celebració dels 30 anys del TERMCAT (23 de juliol de 2015) Text complet
Jordi Bover 565-566
7en Obrador de Lingüística Occitana (Associacion de Lingüistica Occitana: Ludwig-Maximilians-Universität München, 6-8 de juliol de 2015) Text complet
Aitor Carrera i Baiget 566-567
Homenatge al professor Curt J. Wittlin (18 de setembre de 2015) Text complet
August Bover i Font 567-568
Jornades en honor de Francesc Vallverdú (1935-2014) (29 de setembre de 2015) Text complet
Albert Jané i Riera 568-570
Premis i distincions Text complet
Estudis romànics. Consell de Redacció 570-571

Necrologies

Jaume Vallcorba Plana (Tarragona, 21 de novembre de 1949-Barcelona, 23 d'agost de 2014) Text complet
Xavier Dilla 573-578
Alberto Varvaro (1934-2014) Text complet
Giuseppe Grilli 578-582
Alfred Sargatal i Plana (1948-2014) Text complet
Narcís Garolera i Carbonell 582-583
Antoni M. Badia i Margarit (1920-2014) Text complet
Joan Veny i Clar 584-587
Gerold Hilty (1927-2014) Text complet
Germà Colón i Domènech 588
Josep Miquel Sobrer, una vida transatlàntica (1944-2015) Text complet
August Bover i Font 588-590
Carles Miralles i Solà (1944-2015) Text complet
Josep Murgades 590-591
Joshua A. Fishman (1926-2015) Text complet
F. Xavier Vila 591-598
Joaquim Molas i Batllori (Barcelona, 1930-2015) Text complet
Damià Pons i Pons 598-605
Ernest Carratalá Garcia (1918-2015) Text complet
Ramon Cerdà i Massó 605-607
Montserrat Casals i Couturier (1952-2015) Text complet
Enric Bou i Maqueda 607-608
David Andrew Trotter (1957-2015) Text complet
James Hawkey 608-609
Sebastià Cardell i Tomàs (Llucmajor 1921- Mallorca 2015) Text complet
Miquel Sbert i Garau 610-611

[Altres]

Suport informatiu Text complet
613-617
Abreviatures Text complet
619-620
Sigles de publicacions i d'entitats Text complet
621-628
Instruccions per als col·laboradors dels Estudis Romànics (ER) Text complet
629-635
Taula Text complet
637-641Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caAixí, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

 

ISSN: 2013-9500 (edició electrònica); 0211-8572 (edició impresa).

Estudis Romànics està inclosa a les bases de dades:

ANEP, ANVUR (Rivista Fascia A), Archives de littérature du Moyen Âge (ARLIMA), BITRA. BIBLIOGRAPHY OF INTERPRETING AND TRANSLATION, Brepolis: Medieval and Early Modern Bibliographies, CARHUS Plus+ 2018 (A), Ciencias Sociales y Humanidades-ISCO (CSIC), COPAC,  CWTS Journal Indicator (Leiden Ranking), DIALNET, DICE, DULCINEA, Elektronische Zeitschriftenbibliothek-EZB- Frei zugängliche E-Journals (Universitätsbibliothek Regensburg), ERIH Plus, ERIH, Freely Accessible Arts & Humanities Journals, IMB, inDICEs-CSIC, International Bibliography of Art (IBA) (Getty Research Institute), International Bibliography of the Social Sciences-IBSS (ProQuest), ISOC, JSTOR, L’Anné philologique: Bibliography of the Classical World, Latindex (33 característiques de 33), Linguistic Bibliography Online, Linguistics Abstracts-Online (Wiley-Blackwell Publishing Ltd.), Linguistics and Language Behavior Abstracts-LLBA (ProQuest), MIAR (ICDS 10), MLAIB - MLA International Bibliography, OCLC WorldCat, PCI Español (ProQuest), Periodicals Archive Online – PAO, Periodicals Index Online, Portal del Hispanismo, ProQuest Central, Qüern, RACO (CBUC), REGESTA IMPERII, RESH, SCOPUS, SHERPA-ROMEO, Social Science Premium Collection (ProQuest), SUDOC, Ulrichs’s Serial Solutions, ZDB.