TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL Rotating Header Image

Diversitat lingüística, diversitat ecològica en el context legal

9 de març de 2009. ‘La Vanguardia’ fa una enquesta en els termes següents: ¿Aprueba que la mitad de las películas en Catalunya se doblen o subtitulen en catalán?

‘El Periódico’, 5 de març 2009

PROJECTE DE LLEI IMPULSAT PER LA GENERALITAT

 Els distribuïdors s’oposen frontalment

a l’augment de pel.lícules en català

 Cultura crearà un fons per fomentar l’exhibició en català a les sales privades

 Per a més informació i debat, clicau a ‘Cinema i Llengua’ (pàgina):  ’Avui’, 10 de març de 2009: ‘El Programa per a la Restauració Orientat a la Formació Integral dels Treballadors (PROFIT), estrenat l’abril de l’any passat; fa possible que set-cents treballadors immigrants de la restauració hagin après català’       + INFORMACIO

 

aprendre

 Com a comunitat lingüística catalana del segle XXI tenim institucionalment i culturalment la noció del respecte a la diversitat lingüística: fem l’esforç institucional, també, de donar eines culturals per fer del català llengua d’acollida.

Ara bé, el català com a LLENGUA viu en un context on la diversitat lingüística sovint no és entesa en termes de respecte a la varietat ecològica;

PER AL DEBAT

  1. Ara, el català pot acollir en tots els àmbits d’ús?
  2. Hem de preveure què sent un nouvingut quan les eines pedagògiques d’acollida multicultural es veuen estroncades per poders mediàtics que fomenten l’hegemonia de les grans llengües?