TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL Rotating Header Image

Equip de direcció

Joan A. Argenter, lingüista.

Catedràtic de la UAB, membre de l’IEC, director de la Càtedra Unesco de Llengües i Educació

M. Carme Junyent, lingüista.  Professora de la UB, direcció del GELA

(www.avui.cat , foto: Cristina Calderer)http://paper.avui.cat/suple_cultura/default.php?date=2008&edition=2008-11-29

Rosa Calafat, lingüista.

Professora de la UIB, secretària científic de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, membre del GELA