TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL Rotating Header Image

Benvinguda


Benvolguts amics,

Us donam la benvinguda en aquest espai que ha de ser el reflex de les nostres experiències, de la nostra tasca i de la nostra reflexió en aquest àmbit universitari català en matèria de Diàleg Intercultural.

Tot recordant les paraules de na Carme Junyent, un cop conegudes les vostres aportacions: ‘ens ha semblat que la continuïtat no tan sols és previsible sinó que és indefugible; i per això hem preparat un Fòrum en xarxa que, en principi, tindrà una durada d’un any i que ens permetrà donar una certa estabilitat a la proposta’.

I perquè aquesta Trobada és de tots, i l’interès ha de ser de tothom: vet ací un espai de treball obert als qui ho heu fet possible

Endavant i fil a l’agulla! D’energia i idees, els vostres treballs en van plens.

Rosa Calafat

Secretària Científic de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, Membre del GELA (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades), Professora de la Universitat de les Illes Balears