TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL Rotating Header Image

materials de lectura per al Diàleg Intercultural(aquest mes: Diversitat Lingüística i Internet)

Materials de lectura i reflexió per al Diàleg Intercultural

Posted by rcalafat on desembre 19, 2008 at 1:57 pm.
  1. Divesitat lingüística i Internet
  • PAOLILLO, JOHN (i Al.) Mesurer la diversité linguistique sur internet. París: UNESCO, 2005

Disponible en PDF versió en francès diversitat-lingaastica-i-internet i

en versia-en-anglas

  1. Diversitat lingüística i Llengua d’Acollida
  • Article revista. Autor, Salvador Cardús. Títol, ‘La immigració com a lloc de memoria nacional’. a AUSA, XXIII, Patronat d’Estudis Osonencs, 159 (2007),  p. 7-13,  110141, (PDF). Cardús proposa la teoria de l’empeltament, ‘que pretén superar vells models com el del mestissatge -portador de connotacions racistes- o el del multiculturalisme -que, com s’ha viost, amenaça el model de legitimitat democràtic en posar en perill la possibilitat d’una única comunitat nacional-, i que, per damunt de tot, són inservibles per al cas català‘. (Cardús, p. 13)
  • El Pacte per la Immigració fa el català llengua d’acollida | Sis de les 120 mesures depenen de l’Estat

http://paper.avui.cat/article/societat/148912/integracio/catala.html

  • Respostes d’Asmaa Aouattah, llicenciada en filosofia i professora de llengua amaziga

entrevista-a-asmaa-aouattah-els-immigrats-i-la-llengua-catalana (publicat a http://www.cercle21.org , butlletí 6)