TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL Rotating Header Image

El Blog surt ressenyat als webs següents

Al blog de Maria Jesús Ferrés, Cap del Servei de Llengües Modernes UdG  

mferres

Butlletí de la Secretaria per a la Immigració, http://www.gencat.cat/benestar/publica/butlletiIMMI/num24/index.htm

 

 

Federació d’Organitzacions en Llengua Catalana, www.folc.cat