TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL Rotating Header Image

Els treballs presentats

Heu comprovat que de les comunicacions que presentàreu, actualment en tenim 6, que són a la vostra disposició en aquest blog.

 

 

Cultures en interacció Dolors Mayoral, professora de Sociologia dolors-mayoral-pp-cat / dolors-mayoral-pp-anglas

Actituds, identitat i ideologies lingüístiques dels estudiants d’educació secundària a Catalunya, Mireia Trenchstrenchscat

El Programa d’Acolliment Intercultural de la UdG, M. Jesús Ferrés ferrespp1

Comunicació Intercultural i estratègies de comunicació, Katia Yago i M. Rosa Garrido, Grup CIEN, UABcien_interuniversitaria

Tallers per la llengua, TELP, Neus Arnangestio-tallers

Realitat i vitalitat de la llengua catalana a l’àmbit universitari, FOLCfolcpp

 

Encenten dues línies, comunes d’altra banda a totes les exposicions fetes, anàlisi i praxis a la interacció cultural en dos àmbits d’ús: el sanitari i el de l’ensenyament.

Pel que fa a l’educatiu: propostes per a un ensenyament de la llengua des del vessant tridimensional (comunicació, expressio i identificació)

Pel que fa al sanitari: problemes de comunicació motivats per distància i diferència lingüístiqües i culturals

‘No disposem de coneixements sobre què implica la diferència cultural, ni les estratègies per fer-hi front’ (veg. Mayoral, Dolors, UdL power-point)

Pel que fa a l’àmbit sanitari, a la Trobada es varen presentar la investigació i l’anàlisi següents:

  • Grup CIEN, a Recerca en curs (veg. power-point) Projecte, La gestió del multilingüisme en l’àmbit institucional, entre d’altres hi esmenten: Centre de salut (mediadors cultural) i ONG d’acollida als immigrants (ideologies) al gestió del multilingüisme
  • Lluïsa Gràcia ens feia saber del segon projecte de recerca centrat en les parts del cos, la simptomatologia i les malalties en mandinga
  • Anna Cabot des de l’ Associació de mediadors interculturals del Maresme “Vine amb mi”, informava de les activitats d’aquesta associació (per a més informació: mediadors
  • Entre d’altres, deia:  ’Realitzem activitats formatives complementàries per a mediadors interculturals pel què fa a les seves habilitats per la comprensió de processos, comparació i aproximació intercultural, i aproximació terminològica, de l’àmbit sanitari’ (veg. fitxa a l’entrada Aportacions, en aquest Blog)

Ara us animam a escriure, tant als investigadors esmentats com a la resta de participants, sobre les vostres aportacions, anàlisis, dubtes, preguntes, qüestions no plantejades en relació a la distància lingüística i cultural