TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL Rotating Header Image

Tercer Congrés Catalanista (2008-2009)

Les societats vives són aquelles que són obertes als corrents de canvi i que són capaces de vertebrar-se amb cohesió

‘El futur de Catalunya és buscar que tota la seva ciutadania s’identifiqui en les diferents dimensions que ens portaran a la construcció d’una societat integradora com històricament ha estat la societat catalana, i que  passa per un procés de sensibilització d’ambdues comunitats. És quasi segur que la majoria dels catalans no volem formar part d’una societat assimilacionista, en la que les persones arribades de fora, perden els seus valors al bescanviar-los pels valors dels que ja estem aquí, el què volem és una societat que sumi valors, esforços, i això ens porta a reflexionar sobre estratègies al voltant de la integració, entesa com a projecte per fomentar la cohesió social.’

 

Aquests són alguns dels temes i punts de debat del Tercer Congrés Catalanista: Tercer Congrés 

Entrau-hi, mirau-hi les propostes i els debats i les conclusions: els objectius. I recordau les propostes de la Dra Junyent: propostes de debat

 

0 Comments on “Tercer Congrés Catalanista (2008-2009)”

Leave a Comment