TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL Rotating Header Image

Posts from ‘febrer, 2009’

Cultures en interacció

 
Dia 12 de desembre Dolors Mayoral (Udl) va parlar de ‘Cultures en interacció’ (disposau de la informació a dolors-mayoral-pp-cat). Hi reflexiona sobre tres punts: La cultura, la religió i la comunicació. Entre d’altres, hi deia:
Diferència cultural/religió: al·ludeix a aquelles situacions o contextos on les normes religioses tenen molta influència en la vida social. És important de no fer [...]