TROBADA INTERUNIVERSITÀRIA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL Rotating Header Image

Posts under ‘proposta de debat’

Tercer Congrés Catalanista (2008-2009)

Les societats vives són aquelles que són obertes als corrents de canvi i que són capaces de vertebrar-se amb cohesió
‘El futur de Catalunya és buscar que tota la seva ciutadania s’identifiqui en les diferents dimensions que ens portaran a la construcció d’una societat integradora com històricament ha estat la societat catalana, i que  passa per [...]