Reports@SCM, Vol. 1, Núm. 1 (2014)

A Quantitative Runge's Theorem in Riemann Surfaces

Daniel Lear

Resum


Donem una versió quantitativa del teorema de Runge per a superfícies de Riemann, la qual inclou una ta superior de l'ordre dels pols. Juguen un paper essencial tant la funció de Green com les estimacions L2 ponderades per a l'equació de Cauchy-Riemann no homogènia.