HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Subscripcions

Contacte per a les subscripcions

Lectora subscripcions
Telèfon: +34 934029035
Adreça electrònica: lectora@ub.edu

La subscripció electrònica permet accés al continguts del número embargat de la revista. La resta de números són en lliure accès.

El preu de la subscripció electrònica és de 10€ (IVA inclòs; despeses bancàries apart).

Per tal de formalitzar la subscripció cal que ens feu arribar les vostres dades (a sota) i una còpia del DNI, NIF o passaport (en pdf si s'envia per correu electrònic) per una d'aquestes vies:

1 Correu electrònic a lectora@ub.edu

2 Correu postal a:
Lectora: revista de dones i textualitat
Centre Dona i Literatura - Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

o 3 Fax al (+34) 93 402 90 35

La Universitat de Barcelona us expedirà una factura on constarà el número de compte on cal fer l'ingrés. Cal que feu constar el nom de la revista i el vostre en l'ordre d'ingrés.

La inscripció es farà efectiva una vegada es tingui constància del pagament.

Envieu la informació que es detalla a continuació per correu postal, fax o pdf amb signatura original. Si es vol, es pot demanar el formulari de subscripció a lectora@ub.edu

 

INFORMACIÓ QUE HEU DE FER CONSTAR PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ (copieu i completeu)

Dades

- Nom
- DNI, NIF o passaport
- Adreça electrònica per rebre els codis de subscripció

- Especifiqueu a continuació a on voleu que us enviem la factura (una de les tres):
. Adreça electrònica (poseu-la)
. Fax
. Adreça postal

Sol·licitud de subscripció:

En/Na______ sol·licita una subscripció electrònica pel número en curs de Lectora: revista de dones i textualitat (fins el 30 d'octubre de 2013) i manifesto la meva acceptació de les condicións de subscripció.

Lloc i data

Signatura original


Tipus de subscripció

 
Tipus de subscripció Format Durada Cost
 
Intercanvi
Subscripció per intercanvi.  Subscripció gratuïta a revistes, grups i institucions amb els quals Lectora manté relacions d'intercanvi i col·laboració. La subscripció a Lectora 18 finalitza el 30 d'octubre de 2013.
En línia 1 any 0,00 (EUR)
 
Subscripció anual

La subscripció electrònica permet accés als continguts del número embargat de la revista. La subscripció a Lectora 18 finalitza el 30 d'octubre de 2013.

En línia 1 any 10,00 (EUR)
 


 

Creative Commons License

S'utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadada Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

 

EDITORS: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

ISSN: 1136-5781   eISSN: 2013-9470

Lectora: revista de dones i textualitat està indexada a: Carhus Plus 2010, Latindex, Ulrich's, DICE, MLA, RESH, ISOC, CIRC, MIAR, DulcineaRevista Reconeguda UB (2010, 2011 i 2012), Dialnet, RACO