HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Polítiques editorials

Objectius i temàtica

Terminàlia és la revista de la Societat Catalana de Terminologia, SCATERM, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Té una periodicitat semestral i es publica en paper i en suport electrònic.

Són ben reconegudes arreu les activitats terminològiques catalanes (en formació, en recerca, en normalització, en producció de recursos). Terminàlia  és, doncs, una publicació catalana amb una clara voluntat de projecció exterior; per aquest motiu, les llengües de la revista són el català i l'anglès. A la secció «Articles» s'admeten també originals en castellà i en francès. A la resta de seccions, quan hi ha contribucions en llengües diferents de les quatre esmentades, els textos es tradueixen al català per a la versió impresa de la revista i, a la versió electrònica, es publica tant l'article en la llengua original com la traducció al català.

La temàtica de la revista gira entorn de la terminologia, en sentit ampli, i també s'estén a àmbits afins (anàlisi del discurs especialitzat, traducció especialitzada, història del discurs científic, ensenyament de llengües amb propòsits específics, enginyeria lingüística aplicada al treball terminològic, corpus lingüístics de contingut especialitzat, etc.).

El 100 % dels continguts de la revista són contribucions originals. La revista està estructurada en seccions fixes, que pretenen reflectir la situació actual de les diverses activitats terminològiques i d'àmbits afins, i també servir d'òrgan d'intercanvi i d'expressió dels diversos perfils professionals vinculats a la terminologia. És un objectiu principal de la revista publicar articles de qualitat i que hagin superat una doble revisió cega.

[Vegeu l'apartat «Polítiques per a la revisió» per al control de qualitat de la revista.]

 

Política de seccions

Articles

Doble revisió cega. Els avaluadors són sempre externs i d'institucions diferents ntre si i diferents de la institució de l'autor de l'article. Els avaluadors reben els articles anonimitzats. Tenen un mes per fer l'avaluació. Els comentaris s'envien als autors. Els avaluadors són avaluats també.

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Editorial

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Desactivat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Entrevista

Les preguntes de l'entrevista són revisades per tots els membres del Consell de Redacció. El text final resultant és revisat per dos revisors experts, i s'envia a revisió lingüística.

Editors/es
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Espai de trobada

Els originals són revisats per persones expertes i s'envien a revisió lingüística. Els autors revisen les segones proves de maquetació.

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminalia a Terminàlia

Editors/es
 • María Amparo Alcina Caudet, Universitat Jaume I
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia i esport

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Tesis doctorals sobre terminologia

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Etnolingüística i terminologia

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Mirades al model de la terminologia catalana

Editors/es
 • Joan Maria Romaní i Olivé, Institut de Sociolingüística catalana
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia i dret

Editors/es
 • Xavier Rull Muruzàbal, Universitat Rovira i Virgili
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Formació en terminologia

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia i medicina

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: La terminologia a Europa avui

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia i energies

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Recerca en terminologia

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Meteorologia i terminologia

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Occità, basc i gallec: tres escenaris terminològics

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Arts escèniques i terminologia

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: L’ensenyament de la terminologia en els estudis de secundària i batxillerat

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Gastronomia i terminologia

Els originals són revisats per persones expertes (doble revisió cega). Les versions revisades s'envien a correcció lingüística. Els autors revisen les segone s proves de maquetació.

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia per als invents i les patents

Els originals són revisats per persones expertes (doble revisió cega). Les versions revisades s'envien a correcció lingüística. Els autors revisen les segone s proves de maquetació.

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Norbert Font i Sagué

Editors/es
 • Sílvia Llovera Duran, Universitat Politècnica de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Pompeu Fabra i Poch

Editors/es
 • Sílvia Llovera Duran, Universitat Politècnica de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Joaquim Torrens-Ibern

Editors/es
 • Sílvia Llovera Duran, Universitat Politècnica de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Santiago Pey i Estrany

Editors/es
 • Sílvia Llovera Duran, Universitat Politècnica de Catalunya
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: La Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències (1977-1982)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Osvald Cardona

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Amelia de Irazazábal

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Oriol Casassas i Simó

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Eugen Wüster

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Miquel Àngel Sànchez Fèrriz, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Oriol Riba i Arderiu

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Lluís Marquet i Ferigle

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Eduard Fontserè i Riba

Editors/es
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: LINMITER (1999-2008)

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Fabià Puigserver i Plana (1938-1991)

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Angeleta Ferrer Sensat (1904-1992)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Isidra Maranges i Prat (1919-2012)

Els originals són revisats per persones expertes (doble revisió cega). Les versions revisades s'envien a correcció lingüística. Els autors revisen les segone s proves de maquetació.

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Esteve Terradas i Illa (1883-1950)

Els originals són revisats per persones expertes (doble revisió cega). Les versions revisades s'envien a correcció lingüística. Els autors revisen les segone s proves de maquetació.

Editors/es
 • Marisa Carrió Pastor, Universitat Politècnica de València
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia de la cartografia i els sistemes d'informació geogràfica

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Pau Vila (1881-1980) i Marc-Aureli Vila (1908-2001)

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Les enciclopèdies, espai natural de la terminologia

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Quatre noms cabdals dels inicis de la Gran Enciclopèdia Catalana

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Feminisme i renovació del llenguatge

Editors/es
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Aina Moll i Marquès (1930-2019)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: La normalització industrial i l'activitat terminològica

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Bernat Quemada (1928-2018)

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Els videojocs i la llengua: un repte pendent de la normalització

Editors/es
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Avel·lí Artís-Gener, Tisner (1912-2000)

Editors/es
 • Àngels Egea Puigventós, Universitat de Barcelona
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: La terminologia en els diccionaris generals

Editors/es
 • Àngels Egea Puigventós, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Antoni M. Badia i Margarit (1920-2014)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Economies alternatives-transformadores i renovació terminològica

Editors/es
 • Anna Joan Casademont, Université TÉLUQ, Quebec
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
 • Johannes Schnitzer, Wirtschaftsuniversität Wien
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Arcadi Oliveres i Boadella (1945-2021)

Editors/es
 • Àngels Egea Puigventós, Universitat de Barcelona
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Teories i models en terminologia

Editors/es
 • Àngels Egea Puigventós, Universitat de Barcelona
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Alain Rey (1928-2020)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: La terminologia de la crisi i del decreixement

Editors/es
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Josep Temes i Ardèvol (1936-2011)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Giovanni Adamo (1953-2021)

Editors/es
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Mirades a la neologia especialitzada

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Anna Joan Casademont, Université TÉLUQ, Quebec
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

El 100 % dels continguts de la revista són revisats i avaluats per experts. Tots els originals rebuts per a la secció «Articles» són sotmesos a una doble revisió cega externa. Els originals de la resta de seccions també són sotmesos a una doble revisió.

L'Equip Editorial està format per:

 • un Consell de Redacció, que garanteix la qualitat de cada número i s'encarrega del procés editorial;
 • un Consell Assessor, amb personalitats rellevants de la terminologia catalana i de la terminologia internacional, que vetlla per la qualitat de la revista i pel rigor del procés editorial, i
 • un Consell Científic, amb investigadors de diverses nacionalitats i de diversos àmbits d'expertesa, seleccionats entre els revisors externs que collaboren regularment amb la revista.

De cada original rebut, el Consell de Redacció en comprova:

 • l'adequació a l'àmbit temàtic i l'interès de l'article d'acord amb els criteris editorials de la revista, i
 • el compliment de les normes de presentació d'originals exigits per la revista.

Tots els manuscrits que compleixen aquests requisits són sotmesos al sistema de doble revisió cega per part de dos especialistes en la temàtica de l'article, externs a la revista i vinculats a institucions diverses, diferents de la institució de l'autor o dels autors de l'original que s'avalua.

Els comentaris que fan els revisors són coneguts pel Consell de Redacció i pels autors, i es posen a disposició de la resta de l'Equip Editorial.

Temps mitjà per a les revisions: 4 setmanes

En cas d'una revisió doble cega amb resultats absolutament oposats, s'hi incorpora un tercer avaluador.

El Consell de Redacció de la revista comunica als autors la resolució dels revisors, que pot ser: 

 • l'acceptació del treball perquè sigui publicat;
 • una proposta de modificació i millora, amb indicacions específiques, perquè es torni a revisar, o
 • la desestimació del treball.

Els autors han d'enviar la nova versió revisada de l'article. Si els canvis sol·licitats són menors o formals, el Consell de Redacció revisa els canvis abans d'acceptar l'article. Si les propostes de modificació són importants o de fons, l'article revisat per l'autor o els autors s'envia de nou als especialistes externs, que han d'acceptar els canvis i aprovar l'article perquè es publiqui. Una vegada aprovat l'article pels avaluadors externs, és revisat també pel Consell de Redacció, que finalment, després d'acceptar-lo, comença el procés d'edició. 

 

Política d’accés lliure

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de coneixement.

Terminàlia no cobra cap despesa per la tramesa d'originals ni per la publicació ni tampoc per la descàrrega dels arxius publicats.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Obertura de l'equip editorial

El 77% dels membres del Consell de Redacció són externs a la institució editora. La internacionalització  n'és del 38,5%.

El 71% dels membres del Consell Assessor són externs a la institució editora. La internacionalització n'és del 71% també.

El 75% dels membres del Consell Científic són externs a la institució editora. La internacionalització n'és del 50%.

 

Ètica i bones pràctiques

 

Política antiplagi

 

Avaluadors de l'any anterior

 

Freqüència d'aparició

 

Autors lliures de càrregues

 

Política de difusió

 

Protocols d'interoperabilitatCreative Commons License

Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Revista indexada a: 
AIETICARHUS_Plus+, CIRCCiteFactorDIALNETDICEDOAJDulcineaEBSCOERIH_PLUSGoogle_Acadèmic
HispanaIECISOCJournalTOCsLatindexMIARMLARACOREDIBRESH, RETISHERPA_RoMEOTIB.euTRACESUlrich's_PDDBWorldCat.