HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Polítiques editorials

Objectius i temàtica

Terminàlia és la revista científica de la Societat Catalana de Terminologia, SCATERM, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Té una periodicitat semestral i es publica en paper i en suport electrònic.

Els objectius de la revista són esdevenir un canal de referència per al debat científic i una via de difusió internacional de les activitats de recerca, formació, planificació o de desenvolupaments tecnològics de la terminologia i dels àmbits afins, i servir d'òrgan d'intercanvi i d'expressió dels diversos perfils professionals vinculats a la terminologia.

Són ben reconegudes arreu les activitats terminològiques catalanes (en formació, en recerca, en normalització, en producció de recursos). Terminàlia  és, doncs, una publicació catalana amb una clara voluntat de projecció exterior; per aquest motiu, les llengües de la revista són el català i l'anglès. A la secció «Articles» s'admeten també originals en castellà i en francès. A la resta de seccions, quan hi ha contribucions en llengües diferents de les quatre esmentades, els textos es tradueixen al català per a la versió impresa de la revista i, a la versió electrònica, es publica tant l'article en la llengua original com la traducció al català.

La temàtica de la revista gira entorn de la terminologia, en sentit ampli, i també s'estén a àmbits afins (anàlisi del discurs especialitzat, traducció especialitzada, història del discurs científic, ensenyament de llengües amb propòsits específics, enginyeria lingüística aplicada al treball terminològic, corpus lingüístics de contingut especialitzat, etc.).

El 100 % dels continguts de la revista són contribucions originals. La revista està estructurada en seccions fixes, que pretenen reflectir la situació actual de les diverses activitats terminològiques i d'àmbits afins, i també servir d'òrgan d'intercanvi i d'expressió dels diversos perfils professionals vinculats a la terminologia. És un objectiu principal de la revista publicar articles de qualitat i que hagin superat una doble revisió cega.

[Vegeu l'apartat «Polítiques per a la revisió» per al control de qualitat de la revista.]

 

Política de seccions

Articles

Doble revisió cega. Els avaluadors són sempre externs i d'institucions diferents ntre si i diferents de la institució de l'autor de l'article. Els avaluadors reben els articles anonimitzats. Tenen un mes per fer l'avaluació. Els comentaris s'envien als autors. Els avaluadors són avaluats també.

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Editorial

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Desactivat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Entrevista

Les preguntes de l'entrevista són revisades per tots els membres del Consell de Redacció. El text final resultant és revisat per dos revisors experts, i s'envia a revisió lingüística.

Editors/es
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Espai de trobada

Els originals són revisats per persones expertes i s'envien a revisió lingüística. Els autors revisen les segones proves de maquetació.

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminalia a Terminàlia

Editors/es
 • María Amparo Alcina Caudet, Universitat Jaume I
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia i esport

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Tesis doctorals sobre terminologia

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Etnolingüística i terminologia

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Mirades al model de la terminologia catalana

Editors/es
 • Joan Maria Romaní i Olivé, Institut de Sociolingüística catalana
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia i dret

Editors/es
 • Xavier Rull Muruzàbal, Universitat Rovira i Virgili
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Formació en terminologia

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia i medicina

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: La terminologia a Europa avui

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia i energies

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Recerca en terminologia

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Meteorologia i terminologia

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Occità, basc i gallec: tres escenaris terminològics

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Arts escèniques i terminologia

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: L’ensenyament de la terminologia en els estudis de secundària i batxillerat

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Gastronomia i terminologia

Els originals són revisats per persones expertes (doble revisió cega). Les versions revisades s'envien a correcció lingüística. Els autors revisen les segone s proves de maquetació.

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia per als invents i les patents

Els originals són revisats per persones expertes (doble revisió cega). Les versions revisades s'envien a correcció lingüística. Els autors revisen les segone s proves de maquetació.

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Norbert Font i Sagué

Editors/es
 • Sílvia Llovera Duran, Universitat Politècnica de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Pompeu Fabra i Poch

Editors/es
 • Sílvia Llovera Duran, Universitat Politècnica de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Joaquim Torrens-Ibern

Editors/es
 • Sílvia Llovera Duran, Universitat Politècnica de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Santiago Pey i Estrany

Editors/es
 • Sílvia Llovera Duran, Universitat Politècnica de Catalunya
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: La Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències (1977-1982)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Osvald Cardona

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Amelia de Irazazábal

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Oriol Casassas i Simó

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Eugen Wüster

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Miquel Àngel Sànchez Fèrriz, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Oriol Riba i Arderiu

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Lluís Marquet i Ferigle

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Eduard Fontserè i Riba

Editors/es
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: LINMITER (1999-2008)

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Fabià Puigserver i Plana (1938-1991)

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Elisabet Solé Solé, Universitat de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Angeleta Ferrer Sensat (1904-1992)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Isidra Maranges i Prat (1919-2012)

Els originals són revisats per persones expertes (doble revisió cega). Les versions revisades s'envien a correcció lingüística. Els autors revisen les segone s proves de maquetació.

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Esteve Terradas i Illa (1883-1950)

Els originals són revisats per persones expertes (doble revisió cega). Les versions revisades s'envien a correcció lingüística. Els autors revisen les segone s proves de maquetació.

Editors/es
 • Marisa Carrió Pastor, Universitat Politècnica de València
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Terminologia de la cartografia i els sistemes d'informació geogràfica

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Pau Vila (1881-1980) i Marc-Aureli Vila (1908-2001)

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Les enciclopèdies, espai natural de la terminologia

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Quatre noms cabdals dels inicis de la Gran Enciclopèdia Catalana

Editors/es
 • Ester Bonet Solé, Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Feminisme i renovació del llenguatge

Editors/es
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Aina Moll i Marquès (1930-2019)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: La normalització industrial i l'activitat terminològica

Editors/es
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Semblança: Bernat Quemada (1928-2018)

Editors/es
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier: Els videojocs i la llengua: un repte pendent de la normalització

Editors/es
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Avel·lí Artís-Gener, Tisner (1912-2000)

Editors/es
 • Àngels Egea Puigventós, Universitat de Barcelona
 • Mercè Lorente Casafont, Universitat Pompeu Fabra; Institut d'Estudis Catalans
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: La terminologia en els diccionaris generals

Editors/es
 • Àngels Egea Puigventós, Universitat de Barcelona
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Antoni M. Badia i Margarit (1920-2014)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Economies alternatives-transformadores i renovació terminològica

Editors/es
 • Anna Joan Casademont, Université TÉLUQ, Quebec
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
 • Johannes Schnitzer, Wirtschaftsuniversität Wien
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Arcadi Oliveres i Boadella (1945-2021)

Editors/es
 • Àngels Egea Puigventós, Universitat de Barcelona
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Teories i models en terminologia

Editors/es
 • Àngels Egea Puigventós, Universitat de Barcelona
 • Laura Santamaria Guinot, Universitat Autònoma de Barcelona
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Alain Rey (1928-2020)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: La terminologia de la crisi i del decreixement

Editors/es
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Josep Temes i Ardèvol (1936-2011)

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Semblança: Giovanni Adamo (1953-2021)

Editors/es
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dossier: Mirades a la neologia especialitzada

Editors/es
 • Glòria Fontova Hugas, TERMCAT, centre de terminologia
 • Anna Joan Casademont, Université TÉLUQ, Quebec
 • Albert Morales Moreno, Universitat Oberta de Catalunya
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

El 100 % dels continguts de la revista són revisats i avaluats per experts. Tots els originals rebuts per a la secció «Articles» són sotmesos a una doble revisió cega externa. Els originals de la resta de seccions també són sotmesos a una doble revisió.

L'Equip Editorial està format per:

 • un Consell de Redacció, que garanteix la qualitat de cada número i s'encarrega del procés editorial;
 • un Consell Assessor, amb personalitats rellevants de la terminologia catalana i de la terminologia internacional, que vetlla per la qualitat de la revista i pel rigor del procés editorial, i
 • un Consell Científic, amb investigadors de diverses nacionalitats i de diversos àmbits d'expertesa, seleccionats entre els revisors externs que collaboren regularment amb la revista.

De cada original rebut, el Consell de Redacció en comprova:

 • l'adequació a l'àmbit temàtic i l'interès de l'article d'acord amb els criteris editorials de la revista, i
 • el compliment de les normes de presentació d'originals exigits per la revista.

Tots els manuscrits que compleixen aquests requisits són sotmesos al sistema de doble revisió cega per part de dos especialistes en la temàtica de l'article, externs a la revista i vinculats a institucions diverses, diferents de la institució de l'autor o dels autors de l'original que s'avalua.

Els comentaris que fan els revisors són coneguts pel Consell de Redacció i pels autors, i es posen a disposició de la resta de l'Equip Editorial.

Temps mitjà per a les revisions: 4 setmanes

En cas d'una revisió doble cega amb resultats absolutament oposats, s'hi incorpora un tercer avaluador.

El Consell de Redacció de la revista comunica als autors la resolució dels revisors, que pot ser: 

 • l'acceptació del treball perquè sigui publicat;
 • una proposta de modificació i millora, amb indicacions específiques, perquè es torni a revisar, o
 • la desestimació del treball.

Els autors han d'enviar la nova versió revisada de l'article. Si els canvis sol·licitats són menors o formals, el Consell de Redacció revisa els canvis abans d'acceptar l'article. Si les propostes de modificació són importants o de fons, l'article revisat per l'autor o els autors s'envia de nou als especialistes externs, que han d'acceptar els canvis i aprovar l'article perquè es publiqui. Una vegada aprovat l'article pels avaluadors externs, és revisat també pel Consell de Redacció, que finalment, després d'acceptar-lo, comença el procés d'edició. 

 

Política d’accés lliure

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de coneixement.

Terminàlia no cobra cap despesa per la tramesa d'originals ni per la publicació ni tampoc per la descàrrega dels arxius publicats.

 

Arxivament

L'Open Journal Systems admet l'ús del sistema LOCKSS (lots of copies keep stuff safe) per a assegurar que es manté un arxiu segur i permanent de la revista. El LOCKSS és una aplicació de codi font obert desenvolupada a la biblioteca de la Universitat de Stanford que permet als bibliotecaris/àries mantenir les revistes electròniques seleccionades mitjançant el sondeig dels llocs web de les revistes registrades per a recopilar-ne els nous continguts publicats i arxivar-los. Cada arxiu es valida contínuament amb la memòria cau d'altres biblioteques, i si el seu contingut es malmet o es perd, s'utilitzen les altres memòries cau de la revista per a restaurar-lo.


 

Obertura de l'equip editorial

El 77% dels membres del Consell de Redacció són externs a la institució editora. Els membres del Consell de Redacció adscrits a institucions d'altres països (grau d'internacionalització) és del 31 %.

El 80% dels membres del Consell Científic són externs a la institució editora. Els membres del Consell Científic adscrits a institucions d'altres països (grau d'internacionalització) és del 50 %.

El 71% dels membres del Consell Assessor són externs a la institució editora i de caràcter internacional.

 

 

Ètica i bones pràctiques

El codi ètic de la revista Terminàlia inclou les recomanacions de la darrera revisió (Core practices de 2017) del Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE) i les impulsades des de l'Institut d'Estudis Catalans, acadèmia de la llengua catalana i institut de ciències i humanitats, que és la institució editora de la revista.

 • Decisions editorials independents i no discriminatòries
 • Responsabilitats dels autors dels treballs
 • Originalitat dels treballs publicats
 • Autoria dels treballs i adscripció institucional
 • Protecció de la propietat intellectual
 • Selecció de revisors externs
 • Conflictes d'interessos
 • Procés de revisió externa
 • Apellació de la decisió editorial
 • Promoció de bones pràctiques de recerca
 • Prevenció de males pràctiques de recerca
 • Interacció entre editors i lectors
 • Publicació responsable i sostenible
 • Transparència

Decisions editorials independents i no discriminatòries

Les decisions editorials no han de restar condicionades per l'origen dels textos originals rebuts, incloses la nacionalitat, l'ètnia, la ideologia política o les creences religioses dels autors. Les decisions per editar o publicar no poden ser determinades per polítiques de governs o agències externes a la revista d'acord amb el Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE).

Responsabilitats dels autors dels treballs

Quan trameten els seus treballs a Terminàlia, els autors es fan responsables de l'originalitat del text, de la veracitat de l'autoria i de la vigència de llur adscripció institucional o professional. Aquestes responsabilitats s'inclouen en les Indicacions per a l'autor/a i en el procés de tramesa d'originals.

Originalitat dels treballs publicats

Els treballs presentats i publicats a Terminàlia, en qualsevol de les seccions de la revista, han de ser originals, no poden haver estat publicats abans. Els autors s'hi comprometen en el procés de tramesa del text, i els editors de Terminàlia ho verifiquen a través de les revisions externes i mitjançant l'aplicació dels textos al sistema antiplagi de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta qüestió s'inclou en les Indicacions per a l'autor/a i en el procés de tramesa d'originals.

Autoria dels treballs i adscripció institucional

Tots els autors que signen un treball han d'haver contribuït activament en la recerca que reflecteix el text i es fan responsables col·legiadament del text redactat. En cas que cada autor sigui responsable d'una part del text, es pot indicar en nota. L'ordre de signatura pot respondre als criteris de signatura de les institucions dels autors.

Els autors es fan responsables de la vigència de les adscripcions institucionals o professionals, que reflecteixin en el text en la data de la tramesa. Els editors de Terminàlia verifiquen, al llarg del procés editorial, l'existència de les institucions o de les empreses introduïdes i el manteniment dels lligams d'adscripció dels autors.

Aquestes qüestions s'inclouen en les Indicacions per a l'autor/a.

Protecció de la propietat intel·lectual

Els autors de Terminàlia tenen dret a protegir i conservar la propietat intel·lectual sobre llurs treballs.

És responsabilitat dels autors l'obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles. Respecte del material gràfic incorporat en la maquetació de la revista que no prové dels autors, els editors de Terminàlia vetllen per obtenir els corresponents de permisos de reproducció i per identificar-ne l'autoria i/o la propietat.

Els continguts publicats a la revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari en el text o en el material gràfic- a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s'autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

Selecció de revisors externs

Els editors de Terminàlia seleccionen els dos revisors adients per a l'avaluació de cada treball de manera imparcial i professional, per tal de garantir als autors avaluacions justes. Els criteris de selecció dels revisors són el següents:

 • Que siguin experts reconeguts en el tema o en algun dels temes del text.
 • Que siguin doctors i professionals en actiu.
 • Que no formin part del Consell de Redacció de la revista.
 • Que estiguin adscrits a institucions o a empreses diferents de les dels autors i diferents entre si.
 • Que hi hagi paritat de gènere en la selecció dels dos avaluadors de l'article, o alternativament en el conjunt de revisors dels articles d'un mateix número.

En virtut de la voluntat de transparència, es publiquen els noms dels revisors de l'any anterior, dins de les polítiques de la revista. Els membres del Consell Científic de la revista poden actuar de revisors, sempre que compleixin els criteris requerits.

Dins del sistema de la revista, s'avalua l'actuació de cada revisor per a cada treball. Aquestes avaluacions, basades en la qualitat dels seus comentaris i en el compliment del calendari d'avaluació, són recollides confidencialment en la base de dades de revisors de la revista per a seleccions futures.

Els editors de Terminàlia reconeixen la tasca dels revisors mitjançant certificats, en les renovacions regulars del Consell Científic, i amb la inclusió dels seus noms en bases de dades externes, com Publons de la Web of Science, si els revisors en donen el consentiment.

Conflictes d'interessos

Els editors i els revisors tenen la responsabilitat de comunicar si tenen conflictes d'interessos relacionats que puguin afectar llur capacitat per a revisar un text original amb prou objectivitat. Els revisors de Terminàlia declaren la manca de conflictes d'interès en el formulari d'avaluació o, alternativament, en el correu d'acceptació de la tasca d'avaluació. Els editors de Terminàlia que manifestin conflictes d'interessos són substituïts en la tasca afectada per un altre membre del Consell de Redacció.

Els autors tenen dret a manifestar als editors de Terminàlia si tenen conflictes d'interessos amb algun expert, que pugui ser seleccionat com a revisor. S'informa d'aquest dret en les Indicacions per a l'autor/a.

Procés de revisió externa

Els revisors seleccionats i que han acceptat la tasca d'avaluació reben l'original anonimitzat i un formulari d'avaluació. Disposen d'un mes per a l'avaluació. Poden acceptar o rebutjar l'original, o demanar que s'hi incorporin esmenes de millora. Els comentaris dels revisors poden adreçar-se als autors o als editors. Els autors reben els comentaris que els revisors els adrecen, per a millorar el text o per a justificar la decisió, amb esperit constructiu i de manera respectuosa.

La decisió dels editors de Terminàlia es basa en el consens de les avaluacions dels dos revisors externs. Si les decisions d'ambdós revisors són antagòniques, se selecciona un tercer revisor extern.

Els editors de Terminàlia són responsables de garantir avaluacions objectives, imparcials i adients. Els editors revisen la tasca dels avaluadors i en controlen la qualitat.

Els membres del Consell de Redacció de Terminàlia no poden actuar de revisors externs. Quan els membres del Consell de Redacció signen com a autors una contribució, ho fan sota l'adscripció de "Consell de Redacció", i no poden ser avaluats per ells mateixos o per altres companys del Consell.

Els editors de Terminàlia sotmeten a revisió, cada dos anys, les pràctiques de revisió dels números publicats, per si el procés de revisió pot ser millorat, amb interacció amb el Consell Científic, el Consell Assessor i la Junta de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM).

Confidencialitat dels revisors i de l'equip editorial

Els autors tenen dret a esperar que els revisors i la resta de persones de l'equip editorial, que entren en contacte amb un text abans de la publicació, no n'utilitzin el contingut ni el reprodueixin, parcialment o total, fins que no sigui publicat.

Els editors de Terminàlia han de posar les mesures adients per preservar la confidencialitat en tot el procés editorial.

Apel·lació de la decisió editorial

Els autors tenen dret a apel·lar les decisions editorials que els afecten. S'informa d'aquest dret dins de les polítiques editorials i, en cas de rebuig de l'original, es recorda en el missatge en què es comunica la decisió.

L'apel·lació s'adreça a l'entitat editora, la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l'Institut d'Estudis Catalans, a través del canal de comunicació previst a la plataforma de la revista.

En cas que una queixa no es pugui resoldre internament, es preveu que l'Institut d'Estudis Catalans, a proposta de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), nomeni un defensor independent.

Promoció de bones pràctiques

Des de l'equip editorial de Terminàlia es promouen les bones pràctiques en les activitats de recerca que hi ha darrera dels articles i en el procés de publicació mateix.

 • Si un treball reflecteix que hi hagut tractament de dades de persones (experimentació, enquestes, etc.) es demana als autors que introdueixin en el text de la publicació que disposen de documentació de consentiment o que l'experimentació ha estat aprovada per un comitè ètic. Els editors es reserven el dret de rebutjar un treball si no s'hi han seguit els procediments adequats en la protecció dels drets dels participants o subjectes de la recerca.
 • Els editors es reserven el dret de rebutjar imatges i expressions que puguin ofendre persones, grups socials, comunitats lingüístiques o grups ètnics, o que puguin ser causa de delicte.
 • Per afavorir la visibilitat de les dones investigadores, en la bibliografia inclosa en cada article es demana fer constar el nom complet dels autors i les autores citats, com expansió del format estàndard APA.
 • Els revisors i els editors han de vetllar que els autors citin adequadament les fonts i les obres de referència consultades i que reconeguin explícitament la propietat intellectual i els drets de reproducció de les imatges de tercers.
 • Els editors es comprometen a publicar una fe d'errates, quan es detectin errors en els textos després de la maquetació i la publicació.

Prevenció de males pràctiques

Des de l'equip editorial de Terminàlia s'adopten mesures per a la detecció de possibles males pràctiques en les activitats de recerca que hi ha darrera dels articles i en el procés de publicació mateix.

 • Si els editors sospiten d'una conducta inadequada en la recerca que hi ha darrera d'un text (per exemple, manipulació de dades o d'imatges, falsificació o plagi) han de consultar els autors del treball i exigir-los tota la informació que sigui necessària.
 • Si els revisors tenen indicis d'una conducta inadequada en la recerca que hi ha darrera d'un text (per exemple, manipulació de dades o d'imatges, falsificació o plagi) estan obligats a comunicar-ho als editors i reflectir-ho clarament en els comentaris de revisió adreçats als autors.
 • Els editors es reserven el dret de rebutjar un treball, en cas de conducta inadequada detectada, si les explicacions del autors no són suficients o si es confirmen les males pràctiques.
 • En cas de la confirmació de males pràctiques en la recerca en data posterior a la publicació d'un article, els editors estan obligats a advertir-ne als lectors, mitjançant la fe d'errates, i a retirar el text afectat de la plataforma de la revista.
 • En cas de la confirmació de males pràctiques en la recerca, els editors poden imposar sancions als autors afectats per un període de temps.
 • En general, per saber respondre a situacions no desitjades, els editors de Terminàlia segueixen i posen a disposició dels revisors externs els diagrames de flux del Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE).

Interacció entre editors i lectors

Els editors de Terminàlia tenen la responsabilitat de garantir la qualitat del material publicat i per això conviden els lectors de la revista a notificar a terminalia@iec.cat qualsevol error o indici de mala pràctica que detectin.

Els editors es comprometen a publicar la fe d'errates, d'errors no vinculats a males pràctiques, tan aviat com sigui possible, i com a molt tard dins de l'any posterior a la publicació del número afectat. En el cas de males pràctiques confirmades, la fe d'errates corresponent es publicarà quan hagi acabat el procés de comprovació, en el següent número publicat i també en el número afectat.

Els editors de Terminàlia són sensibles a la necessitat de disposar d'un canal de comunicació obert amb els lectors, per fomentar el debat acadèmic i per captar-ne l'opinió sobre vies de millora de la revista. Els lectors poden expressar les seves opinions al correu electrònic terminalia@iec.cat, compte gestionat pel Consell de Redacció de la revista, o a scaterm@iec.cat, compte institucional de la Junta de la Societat Catalana de Terminologia.

Publicació responsable i sostenible

Els editors de Terminàlia atenen les recomanacions de l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat Catalana de Terminologia, el Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE) i el Consell Assessor de la revista.

Els editors de Terminàlia es comprometen amb les bones pràctiques en activitats de recerca i de publicació; i vetllen per detectar-ne les males pràctiques, i denunciar-les, si escau.

Els editors de Terminàlia defensen la sostenibilitat de les publicacions i la defensa del medi ambient, per això han reduït la versió en paper a un número d'exemplars mínim per atendre les peticions de biblioteques i d'intercanvi i com a mesura de protocol amb els autors i col·laboradors de cada número. En aquest cas, s'utilitza, sempre que és possible, paper reciclat.

Els autors, els revisors, els membres del Consell de Redacció, del Consell Científic i del Consell Assessor i els col·laboradors de Terminàlia no reben cap remuneració, dinerària o en espècies, de la revista o de les entitats editores.

Els editors de Terminàlia tenen la responsabilitat d'habilitar sistemes d'interacció regular amb els lectors, els autors, els revisors, el Consell Científic, el Consell Assessor, la Societat Catalana de Terminologia i l'Institut d'Estudis Catalans, per tal de copsar i debatre idees sobre la millora de la revista.

Independència editorial

La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, és l'entitat promotora de la revista Terminàlia. La junta directiva de SCATERM treballa coordinadament amb el Consell de Redacció de Terminàlia per garantir el finançament de la revista, consensuar polítiques editorials adequades i impulsar-ne la difusió. La junta directiva de SCATERM sempre inclou una plaça de vocal de la revista.

L'Institut d'Estudis Catalans és, en última instància, la institució responsable de la publicació de la revista Terminàlia i dona suport a totes les revistes editades per les seves seccions o societats filials, en política editorial general, aspectes legals i ètics, arxiu, revisió lingüística i suport tècnic.

La Societat Catalana de Terminologia i l'Institut d'Estudis Catalans respecten la independència editorial i no interfereixen en les decisions editorials de Terminàlia.

Transparència

Els lectors tenen dret a conèixer les fonts de finançament de la recerca relacionades amb els treballs publicats (projectes de recerca o ajuts a la publicació). Tal com s'indica a les Indicacions per a l'autor/a, els editors de Terminàlia demanen als autors que incloguin aquesta informació, si escau, de forma clara i precisa, en la primera nota del text.

El finançament de la revista o els patrocinis rebuts en alguns números es recull a l'apartat Quant a\Altres dades\Patrocini de la revista.

 

Política antiplagi

Els editors i els lectors de Terminàlia tenen dret a esperar que els treball presentats siguin originals i respectin la propietat intel·lectual, que no hagin estat plagiats i que no infringeixin drets d'autor tant en el text com en les imatges.

Els autors declaren que el treball presentat és original en el procediment de tramesa. Com a complement a la tasca dels revisors, els editors utilitzen el sistema antiplagi disponible a l'Institut d'Estudis Catalans per a totes les societats filials, editores de les revistes.

En cas que els editors tinguin evidències de plagi, parcial o total, es posaran en contacte amb els autors per aclarir la situació.

 

Avaluadors de l'any anterior

Revisors de l'any 2022

Anna Aguilar Amat, Universitat Autònoma de Barcelona

Salvador Alegret, Institut d'Estudis Catalans

Fulinag Chang, Beijing Foreign Studies University

Maria Josep Cuenca, Universitat de València i Institut d'Estudis Catalans

Ona Domènech, Universitat Oberta de Catalunya

Rosa Estopà, Universitat Pompeu Fabra

Alba Milà, Universitat Pompeu Fabra

Sònia Oliver, Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Rebagliato, TERMCAT

Elisabet Solé, Universitat de Barcelona

Chelo Vargas, Universitat d'Alacant

Yingfeng Xu, Universitat Pompeu Fabra / Confucio

Igone Zabala, Universitat del País Basc

 

Freqüència d'aparició i terminis

La revista es publica semestralment, dins del mes de juny i del mes de desembre de cada any. L'existència d'una versió impresa obliga a restringir el nombre d'articles acceptats per a cada número.

Els revisors disposen d'un mes per a la revisió dels articles, que es pot allargar en cas de necessitat. A més, cal tenir en compte que hi ha treballs que precisen d'un tercer avaluador i, per tant, d'un termini superior per a la revisió.

És preceptiu, en totes les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans, passar per un procés de revisió lingüística.

Per poder garantir un procés editorial de qualitat, la recepció dels articles finalitza de 9 a 12 mesos abans de la data de publicació.

La durada mitjana del procés editorial complet, des del lliurament dels originals fins a la publicació en línia dels articles, és de 6 mesos, en els últims tres anys (de 4 a 12 mesos).

 

Autors lliures de càrregues

Aquesta revista no cobra càrregues als autors ni per al processament dels articles (APC) ni per a la seva publicació.

 

Política de difusió de continguts i bibliografia

La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) anuncia la publicació de cada número de la revista, per correu electrònic, als seus socis, a les seccions de l'Institut d'Estudis Catalans i a les altres societats filials. A més, publica la notícia de l'aparició de cada número a la seva web i al seu compte de Twitter @scaterm. En aquesta difusió s'inclou la informació de cada article de totes les seccions el número.

L'Institut d'Estudis Catalans anuncia la publicació de cada número de la revista en les notícies de la seva web, en el butlletí mensual i al seu compte de Twitter @iec. També publica el sumari de cada número a l'Hemeroteca Científica Catalana, al portal de Revistes Catalanes en Accés Obert (RACO) i al portal Dialnet.

Els editors de Terminàlia envien informació sobre la publicació de cada número de la revista, amb indicació del sumari, i les crides d'articles a diverses llistes de distribució, xarxes i associacions nacionals i internacionals, entre les quals destaquem l'Asociación Europea de Lenguas para fines específicos (AELFE), l' European Association for Terminology (EAFT), REALITER Xarxa Panllatina de Terminologia, i RITERM Red Iberoamericana de Terminología.

Terminàlia anima els autors a difondre els seus treballs publicats a través de les seves llistes de contactes (correu electrònic), xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin), repositoris institucionals d'universitats i centres de recerca, i butlletins o llistes de difusió de xarxes i associacions científiques.

Per afavorir les citacions i l'intercanvi d'informació, tal com s'indica a les Indicacions per a l'autor/a, Terminàlia demana als autors que segueixin l'estàndard APA en la bibliografia i que no utilitzin ni inicials ni abreviatures en els noms dels autors i de les institucions citats.

 

Protocols d'interoperabilitat

Terminàlia incorpora protocols d'interoperabilitat que li permeten ser recol·lectada per altres sistemes de distribució. Així, inclou metaetiquetes Dublin Core, tant a la pàgina d'inici de la revista com en els articles.

OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting) és un protocol utilitzat per a la transmissió de metadades a Internet.

OAI-PMH es va crear amb l'objectiu de desenvolupar estàndards per facilitar la interoperabilitat de continguts a Internet permetent recol·lectar les metadades d'una forma molt més senzilla i eficaç.

 

Mesures d’igualtat de gènere i llenguatge inclusiu

En la composició actual de l'equip, la directora, l'editora en cap i el 80% de membres del Consell de Redacció són dones.

El Consell Assessor i el Consell Científic són paritaris.

La selecció de revisors externs dels articles es basa en l'adequació temàtica i es garanteix que hi hagi paritat de gènere entre els avaluadors de cada article o, alternativament, entre el conjunt de revisors dels articles d'un mateix número.

Per afavorir la visibilitat de les dones investigadores, en la bibliografia inclosa en cada article es demana fer constar el nom complet dels autors i les autores citats, com expansió del format estàndard APA.

En la revisió lingüística dels continguts de la revista s'apliquen les normes vigents en cada llengua, tot i respectant les opcions de marcatge explícit de gènere o de llenguatge inclusiu, que hi hagin incorporat els autors. En aquest document s'empren, en general, les formes no marcades en llengua catalana (autors, editors i revisors o avaluadors) per a referir-se a totes les persones que realitzin aquestes funcions, amb independència del seu gènere.

En les comunicacions entre l'equip editorial i els autors, els revisors i els col·laboradors s'opta pel tracte personalitzat, de manera que s'eviten solucions homogènies per a col·lectius diversos en gènere.Creative Commons License

Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Revista indexada a: 
AIETICARHUS_Plus+, CIRCCiteFactorDIALNETDICEDOAJDulcineaEBSCOERIH_PLUSGoogle_Acadèmic
HispanaIECISOCJournalTOCsLatindexMIARMLARACOREDIBRESH, RETISHERPA_RoMEOTIB.euTRACESUlrich's_PDDBWorldCat.