HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Polítiques editorials

Objectius i temàtica

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és una revista acadèmica de tota temàtica d’interès geogràfic i es regeix pel sistema d’avaluació anònima externa. Té com a objectius la divulgació de l’enfocament científic propi de la geografia, la sensibilització de la societat envers els diversos problemes territorials, socials i ambientals, així com l’enriquiment del bagatge científic català en l’àmbit de les diverses disciplines geogràfiques.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és editada per la Societat Catalana de Geografia (SCG) --filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)-- d’ençà 1984 i en l’actualitat té una periodicitat semestral. S’edita alhora en format tradicional i electrònic. Publica textos inèdits resultat de la recerca de persones interessades en la geografia, així com de les conferències i altres actes realitzats a la Societat Catalana de Geografia.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: 

INRECSDICELatindexRESHCIRCCARHUS y MIARFigura en las bases de datos ISOC, REDIB y URBADOC. 

Tots els números de Treballs de la Societat Catalana de Geografia es poden obtenir en suport digital al web de l’Hemeroteca Científica Catalana, http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG i al portal de revistes catalanes RACO.

Com a revista en línia, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar lliurement l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica (SCG/IEC) i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada. Per a una publicació derivada caldrà l’autorització de l’autoria del text i del Consell Editor.

Les opinions expressades a Treballs de la Societat Catalana de Geografia són, exclusivament, responsabilitat de les persones que han escrit els textos.

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Aportacions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Materials del Cinquantè Aniversari

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Notes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Textos de la III reunió plenària (I)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Lluís Solé i Sabarís

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Textos de la III reunió plenària (II)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Textos de la III reunió plenària (i III)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Homenatge a Lluís Solé i Sabarís

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Notes diverses

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Conferències, seminaris i simposis

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Homenatge a Lluís Solé i Sabarís (i IV)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Homenatge a Josep Iglésies i Fort

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

De la geografia agrària de Catalunya

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dels cursos especialitzats

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Sessió de cloenda de les jornades

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Sessió inaugural

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Sessió primera

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Sessió quarta

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Sessió segona

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Sessió tercera

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Sobre unes activitats complementàries

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

De la sessió sobre la Conca de Barberà

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

De les col·laboracions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Dels cursets i altres notes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Aportacions i conferències

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Regió i Geografia Regional

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Col·laboracions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Primer Congrés Català de Geografia

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Papers del Congrés Català de Geografia

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Altres actes durant el Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Després del Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Els actes amb motiu del Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés. Cloenda

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés. Conferències

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés. Jornades

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Els actes del Congrés. Sessions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Conferències

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Els Papers del Primer Congrés

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recordança del Doctor Salvador Llobet

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Reimpressions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Directori de socis

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Índex cronològic

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Homenatge a Salvador Llobet

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Acte d'homenatge a Lluís Casassas i Simó

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recordances

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Actes commemoratius

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Ponències i relatories

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Traduccions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

L'Evolució de la geografia a Catalunya

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Traducció

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Actes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Crònica

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Notes i documents

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Notes i documentació

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Crònica de la Societat Catalana de Geografia

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Mirades anglosaxones sobre la geografia de Catalunya i València

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Cartografia, cultura i societat [en suport digital]

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Cartografia i innovació [en suport digital]

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Cartografia i paisatge [en suport digital]

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Conferència de clausura

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Conferència inaugural

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Història de la cartografia [en suport digital]

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Primera ponència: Cartografia i paisatge

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Quarta ponència: Cartografia i innovació

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Segona ponència: Cartografia, cultura i societat

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Tercera ponència: Història de la Cartografia

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Visita a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Ressenyes de llibres de població

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Presentacions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

En recordança d'Enric Lluch

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Jornada sobre els petits municipis i l'organització territorial

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferències. Cinquantenari de la publicació del primer volum de la Geografia de Catalunya (Aedos)

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Jornada sobre l'organització territorial i el desenvolupament local a Catalunya

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Col·loqui internacional en geohumanitats

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferències. Acte en recordança de Lluís Casassas i Simó

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferències. Economia crítica i geografia crítica. Homenatge a Carme Massana

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Jornada sobre el desenvolupament local i el patrimoni natural i cultural a Catalunya

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Jornada sobre turisme urbà i desenvolupament local

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

El temporal Glòria (gener de 2020) vist per la Geografia

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Treballs de la Societat Catalana de Geografia es regeix pel sistema d’avaluació externa i anònima dels articles. El  Consell enviarà a avaluació els treballs que consideri aptes per a la secció d’articles. La relació d’avaluadors es publica periòdicament.

El Consell Editorial de la revista es reserva els drets de:

a) Acceptar o rebutjar els articles presentats a partir dels informes externs
b) Ubicar un treball a la secció de ‘Notes i documentació’
c) Esmenar lleument els treballs per tal d’adequar-los als criteris i normes de la revista
d) Demanar a l’autoria que escurci un text o que faci determinades modificacions.

Els factors en què es fonamenta la decisió sobre l’acceptació o rebuig dels treballs per part dels editors de la revista són els següents:

a) Originalitat
b) Actualitat, oportunitat i novetat
c) Rellevància: aplicabilitat dels resultats per a la resolució de problemes geogràfics
concrets
d) Significació per a l’avenç del coneixement científic geogràfic
e) Fiabilitat i validesa científica: qualitat metodològica contrastada
f) Presentació: bona redacció, organització (coherència lògica) i qualitat gràfica.

Una vegada finalitzat el procés d’avaluació s’enviarà a l’autoria principal (el remitent o bé el primer dels signants) la notificació d’acceptació o rebuig de la publicació del treball. A partir de l’acceptació de l’article, l’autor/a podrà demanar a l’editor una certificació que es troba en curs de publicació. En el procés de composició o maquetat, l’autoria rebrà un pdf del seu article per tal de fer-hi una sola revisió.

Un cop publicada, l’autoria rebrà un exemplar de la revista. Si entre els autors d’un treball hi ha un membre de la SCG se’n podran demanar fins a 5 exemplars.

 

Política d’accés lliure

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Declaració de conducta ètica editorial i rebuig de males pràctiques

El Consell Editorial de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia sosté un ferm compromís amb la comunitat científica d’assegurar el compliment dels més alts estàndards ètics i de qualitat dels treballs que publica. Amb la finalitat de regular aquests aspectes, pren com a referència i s’acull al Codi de conducta i bones pràctiques que defineix el Committee on Publication Ethics [COPE] (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors; Code of Conduct for Journal Publishers).

En compliment d’aquest codi la revista destaca un seguit de principis bàsics:
 
LA REVISTA:
 • Mirarà de satisfer les necessitats de tots els involucrats en el procés editorial, de la forma més íntegra i ètica possible, establint mecanismes, revisats periòdicament, per tal d’assegurar la qualitat del que s’hi publica.
 • El sistema de revisió emprat per als articles serà extern, anònim i per iguals o parells (peer-review), fent servir sistemes que garanteixin la confidencialitat del procés, la protecció d’identitats de l’autoria i de les persones avaluadores i, també, dels continguts que es tracten durant tot el procés editorial. A més, únicament se seleccionarà personal qualificat responsable, expert en la temàtica del treball, que no presenti conflicte d’interessos i pugui realitzar avaluacions justes, imparcials i constructives.
 • Les decisions editorials seran motivades, i es basaran en la importància, originalitat, validesa de l’estudi, afinitat a la línia temàtica de la revista i compliment de les directrius per a autors i no es veuran afectades per raons de nacionalitat, ètnia, creences polítiques, raça, religió o filiació institucional de l’autoria.
 • Manifesta el seu estricte respecte a la igualtat de gèneres i, en conseqüència, vetllarà per l’ús de llenguatge no sexista en els treballs que s’editin.
 • Compta amb un sistema de comunicació, mitjançant correu electrònic, àgil i eficaç, essent aquest el mecanisme que ha d’emprar l’autoria per tal d’apel·lar les decisions editorials. Igualment permet que qualsevol interessat pugui comunicar-se amb el Consell Editor i presentar una felicitació, queixa, suggeriment, correcció, aclariment, etc. S’atendrà amb respecte i amb la major celeritat possible.
 • Empra de forma rutinària i demostrable sistemes per a detectar possible plagi en els textos que rep. Si es detectés algun cas o indici de plagi, publicacions repetides encobertes, material fraudulent, conductes indegudes, males pràctiques, etc. es prendrà en consideració i s’adoptaran les mesures oportunes, essent possible, entre altres, eliminar treballs ja publicats. 
L’AUTORIA:
 • Se’ls exigeix la mateixa conducta íntegra, ètica i responsable que declara i procura la publicació.
 • Tots i cadascun dels autors interessats a publicar en la nostra revista hauran de certificar la seva expressa conformitat amb aquesta “Declaració de conducta ètica editorial i rebuig de males pràctiques” en l’escrit que han d’adjuntar a la tramesa de l’original.
 • S’asseguraran de trametre textos originals i adaptats a les directrius per a autors de la revista i es comprometen a adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar una avaluació per parells anònima.
 • Declararan que les seves trameses no han estat publicats prèviament, ni es troben sotmeses a consideració per cap altra revista, ni tampoc ho seran mentre estigui en fase d’avaluació en Treballs de la Societat Catalana de Geografia.
 • S’asseguraran de no incomplir els drets de propietat intel·lectual del possible material que emprin en els seus textos i sigui aliè a la seva autoria. Seran, a més, responsables a tots els efectes de les opinions reflectides en les seves obres.

LES PERSONES AVALUADORES:
 • Hauran de fer l’avaluació que se’ls demana de forma honesta, constructiva i de qualitat, en els terminis estipulats, procurant tractar el material tramès amb la màxima confidencialitat.
 • No faran ús indegut del material inèdit que rebin.
 • Posaran de manifest qualsevol possible interès contraposat abans de revisar un treball.
 • Informaran respecte de qualsevol informació relacionada amb l’originalitat, plagi, publicacions repetides, etc. del material rebut i/o possibles males conductes en relació amb la investigació que el material descriu. Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original, en anglès i castellà. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.

Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

ISSN: 2014-0037  (edició electrònica); 1133-2190 (edició impresa).

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: IN-RECS, DICE, Latindex, RESH, CIRC, CARHUS i MIAR.

Figura a les bases de dades ISOC i URBADOC.

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Adreça postal
Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
scg@iec.cat
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/index