HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Polítiques editorials

Objectius i temàtica

Treballs de la Societat Catalana de Biologia és la publicació principal i més antiga de la Societat, atès que es publica des de l’any 1913, amb els parèntesis de les dues dictadures.

Es tracta d’una revista de periodicitat anual, que originalment publicava articles de recerca corresponents a les diverses sessions científiques de la SCB.

Des de la dècada dels noranta del segle XX, les jornades i congressos organitzats per la SCB solen editar les seves publicacions pròpies, i la revista Treballs ha canviat de format i des de llavors consisteix en volums monogràfics sobre temes científics d’actualitat, amb articles de revisió i alta divulgació.

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Apèndixs

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Interaccions farmacològiques

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Treballs de la SCB (Part 1)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Treballs de la SCB (Part 2)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recursos de la franja litoral

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Altres antimicrobians

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Antimicrobians: generalitats

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Principals grups d'agents antibacterians

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Actualització dels coneixements

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Visions de la docència de la biologia en l'ESO i en el batxillerat

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Les aplicacions: salut, alimentació, indústria i medi ambient

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Tecnologies facilitadores i noves aplicacions

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Desembre 1912)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Febrer 1913)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Març 1913)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Març 1913)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Juny 1913)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Novembre 1913)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Novembre 1913)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Desembre 1913)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Febrer 1914)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Març 1914)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Abril 1914)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Maig 1914)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Juliol 1914)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Septembre 1914)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Novembre 1914)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Desembre 1914)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Març 1915)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Març 1915)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Maig 1915)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Juny 1915)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Setembre 1915)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Octubre 1915)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Novembre 1915)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Desembre 1915)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Maig 1916)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Juliol 1916)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Juliol 1916)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Octubre 1916)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Octubre 1916)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Novembre 1916)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Desembre 1916)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Desembre 1916)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Gener 1917)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Febrer 1917)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Abril 1917)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Maig 1917)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Juny 1917)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Octubre 1917)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Novembre 1917)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Desembre 1917)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Març 1918)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Març 1918)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Maig 1918)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Juny 1918)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Agost 1918)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Octubre 1918)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Novembre 1918)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Desembre 1918)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Febrer 1919)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Març 1919)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Abril 1919)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Maig 1919)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IX Sessió (Desembre 1919)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Juny 1919)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Juliol 1919)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Octubre 1919)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Novembre 1919)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Febrer 1920)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Febrer 1921)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Març 1920)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Març 1921)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Abril 1920)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Abril 1921)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Juliol 1921)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Juny 1920)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Desembre 1920)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Novembre 1921)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Desembre 1921)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Desembre 1921)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Març 1922)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Abril 1922)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Maig 1922)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Juliol 1922)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Octubre 1922)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Octubre 1922)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Novembre 1922)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Desembre 1922)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Gener 1923)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Febrer 1923)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Març 1923)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Abril 1923)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IX Sessió (Gener 1924)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Juny 1923)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Octubre 1923)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Novembre 1923)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Desembre 1923)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

X Sessió (Març 1924)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

XI Sessió (Març 1924)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

XII Sessió (Juliol 1924)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

XIII Sessió (Octubre 1924)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

XIV Sessió (Desembre 1924)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Febrer 1925)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Febrer 1927)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Març 1926)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Abril 1927)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Juny 1926)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Març 1925)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Maig 1925)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Maig 1927)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Octubre 1926)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Juny 1927)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Novembre 1926)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Octubre 1925)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Desembre 1926)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Novembre 1925)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Octubre 1927)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Desembre 1927)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Gener 1928)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Gener 1929)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Febrer 1928)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Febrer 1929)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Abril 1929)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Març 1928)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Abril 1928)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Juny 1929)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Juny 1928)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Octubre 1929)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Desembre 1929)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Octubre 1928)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Desembre 1928)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Gener 1930)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Gener 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Febrer 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Març 1930)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Abril 1930)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Març 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Maig 1930)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Març 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IX Sessió (Novembre 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Abril 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Octubre 1930)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Juny 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Novembre 1930)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Desembre 1930)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Juliol 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Octubre 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

X Sessió (Desembre 1931)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Gener 1932)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Febrer 1932)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Març 1932)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Abril 1932)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Maig 1932)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Octubre 1932)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Novembre 1932)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Desembre 1932)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Gener 1933)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Febrer 1933)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Març 1933)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Abril 1933)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IX Sessió (Desembre 1933)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Maig 1933)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Juny 1933)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Octubre 1933)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Novembre 1933)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

I Sessió (Gener 1934)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

II Sessió (Febrer 1934)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

III Sessió (Març 1934)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IV Sessió (Abril 1934)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

IX Sessió (Desembre 1934)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

V Sessió (Maig 1934)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VI Sessió (Juny 1934)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VII Sessió (Octubre 1934)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

VIII Sessió (Novembre 1934)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

[Altres]

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Presentació

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Primera part : Selecció d'articles publicats els darrers cent anys a Treballs de la Societat Catalana de Biologia

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Segona part: Alguns aspectes de la biologia i la biomedicina avui

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Tercera part: Reflexions entorn del passat, present i futur de la biologia i les societats científiques

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Destacats de recerca

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Divulgació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Editorial

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

El racó de la SCB

Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Destacats de ciència

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Pròleg

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Flaixos de ciència

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Premi d'Estudiants de la SCB

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Premi Gemma Rosell i Romero

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Entrevista a...

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Premi Nobel de Fisiologia o Medicina 2014

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Carrera

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Àgora

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

El personatge

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Ciència en societat

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Lectures

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes
 

Política d’accés lliure

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

ISSN: 2013-9802 (edició electrònica);  0212-3037 (edició impresa).

Adreça postal

Societat Catalana de Biologia
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon: 933 248 584
Fax:  932 701 180
scb@iec.cat
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCB/index

 

Indexada a:

RACOHISPANALATINDEXDIALNET, DULCINEA, CSIC-ICYT