HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

Instruccions detallades per als autors

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 1. Originalitat del material: El contingut de l’article és original i que no ha estat difós ni publicat anteriorment, que ha estat enviat únicament a la Revista TECA: TECNOLOGIA I CIÈNCIES DELS ALIMENTS per a la seva avaluació i publicació, si s’escau. 

 2. Autoria: Declaració que tots els autors han llegit i han aprovat el manuscrit i que s’han complert com cal els requisits d’autoria: Els autors es responsabilitzen del seu contingut i d'haver contribüit a la concepció, disseny i realització del treball, anàlisi i interpretació de dades, i d'haver participat en la redacció del text i els seus revisions, així com en l'aprovació de la versió que finalment es remet. 

 3. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 4. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 5. Els treballs s’han de presentar en format Microsoft Word per a PC. El tipus de lletra del text ha de ser Times New Roman del cos 12, amb un interlineat d’un espai i mig. L’extensió màxima dels articles ha de ser 7.000 paraules i el resum en català i anglès de 250 paraules com màxim.

  Les taules es presentaran al final del manuscrit, desprès de la bibliografia i les figures en un arxiu a part preferiblement en format JPG o TIFF.

 6. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 

Avís de drets d’autoria

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors.

Els autors en el moment de lliurar els articles a la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:

 1. Els autors cedeixen a l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació (filial de l'Institut d'Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments
 2. Els autors responen davant l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.
 3. És responsabilitat dels autors l'obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 4. l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, està exempta de tota responsabilitat derivada de l'eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 5. Els continguts publicats a la revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari en el text o en el material gràfic- a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s'autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
 6. La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.

 

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. 

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.

 Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

ISSN: 2013-987X (edició electrònica); 1137-7976 (edició impresa).

Revista indexada a: RACO

Adreça postal:
TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon: 933 248 580 • Fax: 932 701 180
Adreça electrònica: acca@iec.cat
Adreça d’Internet: http://acca.iec.cat