HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Vol. 7, Núm. 7 (1996)

Sumari

Antropologia

Un judici de bruixes a la Catalunya del Barroc: l'Esquirol 1619-1621 PDF
Jaume Crosas Casadesús 11-25
Etnicitat, cultura i nacionalisme PDF
Josep Martí i Pérez 27-40
"Caspolines" i "Malignes". Els rituals d 'expulsió de dimonis al Santuari de la Mare de Déu de la Balma PDF
Àlvar Monferrer i Monfort 41-68
El davallament de la creu a Perpinyà durant el segle XVII PDF
Pep Vila 69-84

Biologia

El comportament territorial dels peixos. Descripció de patrons de territorialitat PDF
Marc Puigcerver Hieronimi 87-100
Determinants biològics i fisiològics del Pagre (Pagrus pagrus). Punts claus per al seu cultiu intensiu PDF
Josep Rotllant Moragas 101-110

Història

La nobilità algherese tra la dominazione catalana e quella sabauda PDF
Giannella Bilardi 113-136
Francesco Pinna "Pictor civitatis Alguerij". Un dipinto inedito a Villamar e nuove notizie sulla sua attività artistica PDF
Claudio Galleri 137-146
La fondazione del convento dei carmelitani in Alghero: nuove acquisizioni documentarie PDF
Antonio Serra 147-152

Lingüística

El lèxic dels mariners algueresos, entre catalanitat i mediterraneïat (segona part) PDF
Rafael Caria 155-216

Literatura

L'obra dramàtica de Francesc Xavier Butinyà, home de lletres de la Renaixena PDF
Júlia Butinyà 217-232
L'historicisme de Salvador Espriu PDF
Peter Cocozzella 233-250
"Oh Tu, Mal Fat!" (110, 9). La problemàtica del fat en la poesia d'Ausiàs March PDF
Valentí Fàbrega i Escatllar 251-267
Aproximació a Guillem Colom PDF
Pere Rosselló Bover 269-280

Pedagogia

L'educació primària, secundària i universitària. Les mesures jurídiques per garantir el coneixement de la llengua PDF
Joaquim Arenas i Sampera 283-294

Zoologia

Estudi biomètric del cavall mallorquí PDF
Pere M. Parés, Llorenç Payeras 297-307

Recensions

MONTSERRAT ROIG , Amare e cenere / ]OAN MARSE, L'amante bilingue PDF
Neria de Giovanni 308-309
ANDREU BOSCH I ROOOREDA, M. A. SUSANNA SANNA, Històries de l'Alguer, entre la marina i la campanya PDF
Rafael Caria 309-310