HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Vol. 9, Núm. 9 (1998)

Sumari

Antropologia

El Mediterrani, l'Alguer i l'etnografia catalana noucentista: una recerca etnogràfico-lingüística a l'Alguer (1922) PDF
Lluís Calvo 11-19
"Sereu pobres tota la vida ... ". Una lectura de llegendes menorquines PDF
Jaume Mascaró Pons 21-35
Notes sobre parodies gogístiques: els goigs valencians de la Sèmola, del Borratxo i de Sant Roro (segona part) PDF
Àlvar Monferrer i Monfort 37-50

Biologia

El barb roig (Phoxinus Phoxinus L.), un ciprínid introduït als estanys de Malniu (Cerdanya, Pirineu Oriental) PDF
Marc Puigcerver Hieronimi 53-66

Història

Alguero nel XIX secolo. I piani d'ingrandimento PDF
Aldo Sari 69-87
El segon procés contra Troisco Casula i la conjura contra la Virreina PDF
Guido Sari 89-114

Lingüística

La Vall d'Aran, una comunitat lingüística occitana en el règim administratiu de Catalunya PDF
Joaquim Arenas i Sampera 117-126
Comunitat periforica local, llengua tradicional i invisibilitat del centre PDF
Joan A. Argenter 127-136
Aproximació a l'alguerès col·loquial PDF
Andreu Bosch i Rodoreda 137-163
El nom popular dels ocells a l'Alguer PDF
Rafael Caria 165-210
lnterculturalitat i llengua en la societat catalana. Notes per al debat PDF
Isidor Marí i Mayans 211-221
Antoni M. Alcover i el català de l'Alguer PDF
Maria Pilar Perea i Sabater 223-247

Literatura

La influència bíblica dins la poesia catalana del segle XX PDF
Carles Duarte i Montserrat 251-255
L'eròtica ovidiana i l'humanisme català: el mite d'Hermafrodit en les "transformacions" de Francesc Alegre PDF
Valentí Fàbrega i Escatllar 257-271
Una altra lectura de Ramon de Perellós prèvia al seu viatge (segona part) PDF
Joan Miquel Ribera Llopis 273-289

Distribució

Distribució PDF
Redacció Revista 297-301