Revista de l'Alguer, Vol. 1, Núm. 1 (1990)

Diferències fisiològiques entre el gat de mar Scyliorhinus canícula del Mediterrani i de l'Atlantic

Lluís Tort Bardolet

Resum


En aquest treball es presenten un conjunt de paràmetres fiosiològics i metabòlics del gat de mar del Mediterrani i es comparen amb els valors d'aquests mateixos paràmetres registrats per autors que han treballat amb aquesta espécie però de l'àrea atlàntica. Els resultats mostren diferències significatives sobretot en el consum d'oxigen i l'hematocrit. Aquests resultas són discutits en funció de variables ambientals i de comportament.

Text complet: PDF