Revista de l'Alguer, Vol. 1, Núm. 1 (1990)

La comunità ebraica di Alghero tra '300 e '400

Cecilia Tasca

Resum


L'assaig vol ésser una síntesi dels resultats aconseguits al llarg d'una recerca prou llarga sobre les comunitats jueves en la Sardenya de l'Edat Mitjana. La presència d'aquestes comunitats a Càller, Sàsser, l'Alguer i Iglésias va ser determinant per la política econòmica proteccionista i de foment que els reis catalano-aragonesos havien actuat també com a conseqüència de les persecucions de les quals els jueus van ser objecte en la resta d'Europa. Les aljames catalanes, si bé uniformades als usos i costums barcelonins, van gaudir d'una ample autonomia jurisdiccional i també administrativa; fins i tot en les relacions amb la comunitat cristiana hom pot parlar d'una relació prou amical i respectuosa sobretot si ens referim a l'aljama algueresa. Aquí els jueus van aconseguir una posició del tot privilegiada respecte a altres comunitats presents a Sardenya, com d'altra banda ho demostren les importants concessions reials del 1432 i del 1448.

Text complet: PDF