Revista de l'Alguer, Vol. 1, Núm. 1 (1990)

L'infanzia abbandonata ad Alghero tra Settecento e primi del Novecento

Carmelana Nuvoli

Resum


La font principal d'aquesta recerca té com a base l'abundosa documentació consultada en l'Arxiu històric de la ciutat de l'Alguer. No obstant les peculiaritats que a l'Alguer presenten els fenomens com el de l'exposició d'infants, és possible de veure com l'assistència social a Sardenya gira a l'entorn d'una magistratura laica d'arrel valenciana (?) indtrouïda a Sardenya des del segle XVI: el Pare dels Orfes. Aquest funcionariat institucional que constitueix l'element unificador de la cultura assistencial catalana i sarda, presenta tanmateix característiques pròpies. Aquest fet és una ulterior prova de com també aquesta institució s'ha intregrat en les diferents realitats socials de l'illa on ha funcionat.

Text complet: PDF