Revista de l'Alguer, Vol. 3, Núm. 3 (1992)

I sardi/nuragici nell'Iberia

Massimo Pittau

Resum


Amb aquest article l'autor vol documentar la teoria de l'expansió dels Tirrenis de Sardenya o Sard/nuràgics no tan sols a les illes Balears, sinó també a la costa nord-oriental de la Península Ibèrica fins al Migdia francès, l'antiga Gal·lia narbonense, a raó de la ruta de l'ambre i de l'estany mitjançant un excursus historico-literari que fixi l'atenció sobre les estretíssimes correspondències arquelògiques, lingüístiques i toponímiques entre la civilització dels antics habitants de les Balears i la civilització nuràgica de Sardenya,

Text complet: PDF