Revista de l'Alguer, Vol. 4, Núm. 4 (1993)

Some first steps into glottogenetics in Catalonia: the vivential approach

Antoni Pascual i Ventosa

Resum


Es pot aprendre un idioma? Tots sabem que I'idioma matero no s'apren, sinó que s'adquireix. La glotodidàctica pretén que l'alumne aprengui un idioma. No serà aquesta, tal vegada, la causa del freqüent i a vegades massiu abandonament de l'estudi d'un idioma per part d'un elevat percentatge d'alumnes? No estarem forçant la ment humana a aprendre un altre idioma amb unes tècniques diferents a les de la intel·ligència, tal i com està configurada per dur-ho a terme? Després de 23 anys de dedicació exclusiva a l'ensenyament de l'angles com a idioma estranjer, a l'autor, li sembla d'haver arribat a un punt en el qual creu s'hauria d'intentar trobar el mètode anti-mètode. Potser el psicolingüista nord-americà L. A. Jakobovits ja anava per aquest camí en afirmar que "la tecnica d'ensenyar conversa radica en l'art de no ensenyar l'idioma". En aquest sentit, contrasta la Metodologia Vivencial amb la que generalment s'empra avui amb la frase: "Molts aprenen un idioma per parlar-lo. Nosaltres parlem l'idioma per aprendre'l".

Text complet: PDF