Revista de l'Alguer, Vol. 5, Núm. 5 (1994)

Argenti e paramenti sacri della cattedrale di Alghero nei secoli XVI-XVIII

Antonio Serra

Resum


Amb el present assaig l'autor es proposa d'oferir una primera contribució a la reconstrucció d'un sector de les arts aplicades a l'Alguer, tot adreçant la seva atenció a l'adornament litúrgic (argents i paraments) de la catedral de Santa Maria entre els segles XVI-XVIII. L'estudi parteix, gairebé exclusivament, de fonts documentals d'arxiu inedites, concretament de dos registres d'administració de la sagristia (1620-1799), on apareixen diversos noms de "mestres pi aters" presents i actius a l'Alguer, i també dades d'utilitat per a l'assignació cronológica d'alguns argents, entre e1s quals hom destaca una custOdia en filigrana ornamentada amb coralls, ametistes i vidres polícromats, realitzats el 1679 per un tal Josep Vitali. Finalment són de gran interes, sobretot pel que fa les llistes deis paraments sagrats, tots perduts, els dos inventaris de la sagristia escrits respectivament entre el 1649 i el 1694, deis quals se'n proposa la transcripció integral.

Text complet: PDF