Revista de l'Alguer, Vol. 6, Núm. 6 (1995)

Llibre del Consolat de Mar. Descrizione del ms. 80 della "Biblioteca Universitaria de Cagliari"

Stefania Busia

Resum


És la síntesi d’una elaborada tesi de llicenciatura en paleografia que l'autora va presentar a la Universitat de Caller i que té per objecte l’estudi d’un important manuscrit català del segle XIV ja conegut com Llibre del Consolat de Mar. El document descriu al seu intern un veritable corpus del dret consuetudinari medieval marítim, comercial i militar, vigent i reconegut en tots els ports mediterranis durant Com hom sap, es tracta d'un text de clara natura jurídica, particularment important car testimonia el naixement de la primera economia monetària de caràcter capitalista i la compromissió empresarial a la iniciàtica mercantil deis callaresos. No és per això casual que el manuscrit hagi estat trobat a Caller, la qual cosa demostra que, amb els almogàvers catalans, l’institut consular havia posat les seves arrels en els dos ports més importants de Sardenya: l'Alguer i Caller.

Text complet: PDF